Svar från chefredaktören: Bra att åsikter bryts

DEBATT2003-09-24
Av:  Jan-Åke Porseryd

Insändarskribenten menar att Statstjänstemannaförbundet är ”opolitiskt”. Men riktigt så förhåller det sig inte.

I förbundets stadgar står att ”Förbundet är partipolitiskt obundet” – och det gäller naturligtvis också tidningen.

Men att vara partipolitiskt obunden innebär ju inte att man undviker att ta ställning till de politiska partiernas program och i den allmänna politiska debatten.

STs ställningstaganden dikteras av vad som är bäst för STs medlemmar och den fackliga rörelsen.

Vad gäller frågan om EMU-valet, så konstaterar också jag att debattsidorna i förra numret, nr 11, hade en massiv övervikt av nej-argument (huruvida det är vänster- eller högerståndpunkter kan säkert många tvista om).

Men inte desto mindre beklagar jag, ur demokratisk synvinkel, att vi fick in alldeles för lite av EMU-anhängarnas argument på debattsidorna. Jag håller med insändarskribenten om att det är bra att åsikter bryts mot varandra.

Jag har ändå vid ett flertal tillfällen sedan årets början efterlyst och bjudit in till en allsidigt debatt i tidningens spalter. Tyvärr hörde ja-anhängarna av sig i mycket liten utsträckning.

Däremot har tidningen i flera reportage utförligt redogjort för både ja-sidan och nej-sidans argumentation i syfte att öka läsarnas kunskap inför folkomröstningen.

Tilläggas ska att ST som förbund inte tog någon ställning i EMU-frågan.

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA