Bild: Mostphotos

Arbetsmiljön sätts under lupp

FÖRDJUPNING: SKYDDSROND2018-10-30
Arbetsgivare är skyldiga att regelbundet undersöka arbets­miljön. En viktig del i det är skyddsronden, och där har de anställdas skydds­ombud rätt att delta. »Mycket funge­rar bra, men uppföljningen är ofta en svag punkt«, säger ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano.

Ordet rond förknippas mest med läkar­ronder på sjukhus. Skydds­ronder på arbetsplatser innebär många gånger att chef och skyddsombud går runt och granskar arbets­platsen och talar med anställda. Men ronderna kan göras på flera sätt och inriktas på olika saker: fysisk eller psykosocial arbets­miljö, it-miljö eller ergonomi.

Skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön genomförs ofta via anonyma enkäter.

– Men fokusgrupper kan också vara ett bra verktyg, tycker ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano, som arbetar med arbetsmiljöutbildningar.

Vid skyddsronder specifikt inriktade på ergonomi kan det vara bra att ha med en ergonom, påpekar hon. Att särskilt granska it-miljön är något som nu börjat diskuteras på allt fler arbetsplatser. En metod i it-skyddsronder är »medsittning« med en person som arbe­tar vid sin dator.

Brister och problem som upptäcks på skydds­ronder ska punktas upp i en tidsatt handlingsplan, som pekar ut vem som ansvarar för olika åtgärder. Planen ska följas upp, och där finns risk att det fallerar, säger Jeanette de Stefano.

– Uppföljning ska göras kontinuerligt, men det sker alltför sällan.

Arbetsmiljörond samma sak som skyddsrond

På senare år har många börjat använda förledet »arbetsmiljö« i stället för »skydd«: arbets­miljöombud, arbetsmiljö­kommitté och arbetsmiljörond. Arbets­miljöombud infördes som alternativt begrepp till skyddsombud i arbetsmiljö­lagen 2010.

Lär dig göra IT-skyddsrond

Det finns flera mallar för it-skyddsronder att hämta på nätet. En finns på Partsrådets sajt.

Inte bara i Sverige

Motsvarigheter till den svenska skyddsorganisationen finns i de övriga nor­diska länderna och i Kanada, enligt arbetsmiljöforskaren Maria Steinberg på Örebro universitet. I USA och Frankrike finns också regler om skyddskommittéer.

1889

1889 infördes den första arbetarskyddslagen i Sverige, Yrkesfarelagen. Den innebar bland annat att yrkes­inspektörer skulle kontrollera arbetsmiljöer.

Akademien snålar med information

Ordet skyddsrond finns inte med i Svenska akademiens ordbok. Det finns i Svenska akademiens ordlista, dock utan förklaring. Till ordet rond anger ordlistan tre möjliga betydelser:

  1. rundtur, runda; speciellt läkares rundvandring till patienter på sjukhus.
  2. omgång; till exempel i boxningsmatch eller schack­turnering.
  3. ringdans.

Enkät: Hur fungerar skyddsronderna hos er?

  • Rolando Rojas Miretti, skydds­ombud MTR, pendel­tåg Stockholm:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Eftersom det är ständiga förändringar i infrastrukturen blir det ungefär tre gånger per år och område.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Bra, tycker jag. Vi gör handlings­planer där de flesta punkter hanteras snabbt.

  • Christina Haal, huvudskydds­ombud, Jordbruksverket:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Tidigare var det vartannat år, men nu är det varje år och även löpande när behov uppstår.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Väldigt bra, enligt min uppfattning. Frågorna tas på allvar, och arbetet med handlingsplanerna och uppföljning av åtgärder sker kontinuerligt.

  • Krister Söderberg, huvudskydds­ombud, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– En gång om året.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Dåligt! Vi skriver ned åtgärder och när de ska vara klara, men uppföljningen är dålig och ofta händer inte så mycket alls. Samma saker återkommer år efter år.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.