Annons:

Bild: Mostphotos

Arbetsmiljön sätts under lupp

FÖRDJUPNING: SKYDDSROND2018-10-30

Arbetsgivare är skyldiga att regelbundet undersöka arbets­miljön. En viktig del i det är skyddsronden, och där har de anställdas skydds­ombud rätt att delta. »Mycket funge­rar bra, men uppföljningen är ofta en svag punkt«, säger ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano.

Ordet rond förknippas mest med läkar­ronder på sjukhus. Skydds­ronder på arbetsplatser innebär många gånger att chef och skyddsombud går runt och granskar arbets­platsen och talar med anställda. Men ronderna kan göras på flera sätt och inriktas på olika saker: fysisk eller psykosocial arbets­miljö, it-miljö eller ergonomi.

Skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön genomförs ofta via anonyma enkäter.

– Men fokusgrupper kan också vara ett bra verktyg, tycker ST-ombudsmannen Jeanette De Stefano, som arbetar med arbetsmiljöutbildningar.

Vid skyddsronder specifikt inriktade på ergonomi kan det vara bra att ha med en ergonom, påpekar hon. Att särskilt granska it-miljön är något som nu börjat diskuteras på allt fler arbetsplatser. En metod i it-skyddsronder är »medsittning« med en person som arbe­tar vid sin dator.

Brister och problem som upptäcks på skydds­ronder ska punktas upp i en tidsatt handlingsplan, som pekar ut vem som ansvarar för olika åtgärder. Planen ska följas upp, och där finns risk att det fallerar, säger Jeanette de Stefano.

– Uppföljning ska göras kontinuerligt, men det sker alltför sällan.

Arbetsmiljörond samma sak som skyddsrond

På senare år har många börjat använda förledet »arbetsmiljö« i stället för »skydd«: arbets­miljöombud, arbetsmiljö­kommitté och arbetsmiljörond. Arbets­miljöombud infördes som alternativt begrepp till skyddsombud i arbetsmiljö­lagen 2010.

Lär dig göra IT-skyddsrond

Det finns flera mallar för it-skyddsronder att hämta på nätet. En finns på Partsrådets sajt.

Inte bara i Sverige

Motsvarigheter till den svenska skyddsorganisationen finns i de övriga nor­diska länderna och i Kanada, enligt arbetsmiljöforskaren Maria Steinberg på Örebro universitet. I USA och Frankrike finns också regler om skyddskommittéer.

1889  

1889 infördes den första arbetarskyddslagen i Sverige, Yrkesfarelagen. Den innebar bland annat att yrkes­inspektörer skulle kontrollera arbetsmiljöer.

Akademien snålar med information

Ordet skyddsrond finns inte med i Svenska akademiens ordbok. Det finns i Svenska akademiens ordlista, dock utan förklaring. Till ordet rond anger ordlistan tre möjliga betydelser:

  1. rundtur, runda; speciellt läkares rundvandring till patienter på sjukhus.
  2. omgång; till exempel i boxningsmatch eller schack­turnering.
  3. ringdans.

Enkät: Hur fungerar skyddsronderna hos er?

  • Rolando Rojas Miretti, skydds­ombud MTR, pendel­tåg Stockholm:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Eftersom det är ständiga förändringar i infrastrukturen blir det ungefär tre gånger per år och område.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Bra, tycker jag. Vi gör handlings­planer där de flesta punkter hanteras snabbt.

  • Christina Haal, huvudskydds­ombud, Jordbruksverket:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– Tidigare var det vartannat år, men nu är det varje år och även löpande när behov uppstår.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Väldigt bra, enligt min uppfattning. Frågorna tas på allvar, och arbetet med handlingsplanerna och uppföljning av åtgärder sker kontinuerligt.

  • Krister Söderberg, huvudskydds­ombud, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut:

Hur ofta gör ni skyddsrond?
– En gång om året.
Hur tycker du att handlingsplan och uppföljning fungerar?
– Dåligt! Vi skriver ned åtgärder och när de ska vara klara, men uppföljningen är dålig och ofta händer inte så mycket alls. Samma saker återkommer år efter år.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA