Publikt 2014.
Publikt 2014.

Färre anställda gör otillåtna slagningar

SÅ GICK DET2020-06-09

DÅ:

2014 rapporterade Publikt att 41 handläggare på Försäkrings­kassan anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd för otillåtna dataslagningar föregående år.

Tio anställda förlorade jobbet. Försäkrings­kassan hade betydligt fler fall än andra stora myndigheter, såsom Skatteverket, Migrationsverket och Kriminalvården. ”Det är enormt viktigt att vi upprätthåller integriteten kring våra system och de pengar vi har att förvalta”, sade Försäkringskassans dåvarande personaldirektör Lars-Åke Brattlund.

NU:

Antalet ärenden hos Försäkringskassans personalansvarsnämnd som rör otillåtna dataslagningar har minskat tydligt sedan 2013, men variationen mellan åren är stor.

Det är svårt att hitta förklaringar till berg- och dalbanan från ett år till ett annat, anser både HR-chefen Anders Liif och STs avdelningsordförande Siv Norlin. Men i ett längre tidsperspektiv är förändringen påtaglig, konstaterar Siv Norlin.

– I huvudsak handlar det om att det finns en betydligt högre medvetenhet om de här frågorna. Runt 2005, när de regionala försäkringskassorna slogs ihop till Försäkringskassan, hade vi hundratals ärenden. Då fanns en uppfattning att det inte var så allvarligt.

Numera inpräntas reglerna om otillåten informationssökning under introduktionsutbildningen och i särskilda utbildningar, säger HR-chefen Anders Liif. Myndigheten gör också så kallad integritetsloggning, som avslöjar om handläggare gått in i närståendes ärenden.

Siv Norlin tror att trenden med färre fall av otillåtna dataslagningar också delvis förklaras av att myndigheten blivit mer tillgänglig för medborgarna.

– De allra flesta fallen har gällt anställda som velat hjälpa sina anhöriga, till exempel för att de inte kommit fram till Försäkringskassan på grund av långa telefonköer. Men nu är kötiden inte så lång, och det är också möjligt att sköta många ärenden via datorn.

Försäkringskassan har ingen ”nollvision” för olovliga dataslagningar, säger Anders Liif.

– Vi ser allvarligt på detta, eftersom det handlar om att våra försäkrade ska känna sig trygga med att handläggningen sker på ett säkert och icke integritetskränkande sätt. Så varje fall är ett för mycket, men jag kan inte se vad vi kan göra utöver det vi redan gör för att förebygga det.

STs Siv Norlin framhåller dock att det behövs en dialog om frågan.

– Vi har i flera år sagt att det inte räcker med webbutbildningar som talar om att man inte får slå på anhöriga. Man behöver prata om det återkommande på arbetsplatsträffar, så att alla förstår varför förbudet finns. Det blir en påminnelse och en hjälp om man frestas att göra det.

Bara två fall förra året

Antal ärenden i Försäkringskassans personalansvarsnämnd som rör otillåtna dataslagningar.

  • 2013: 41
  • 2014: 20 
  • 2015: 8       
  • 2016: 16                
  • 2017: 5   
  • 2018: 20       
  • 2019: 2

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Tjuvtitt kan kosta jobbet

ARBETSRÄTT2014-02-12
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.