Artikel från 2018.
Artikel från 2018.

Färre statliga jobb än utlovat i Kiruna

SÅ GICK DET: KIRUNAPAKETET2021-12-15

När Radiotjänst i Kiruna lades ned 2019 lovade regeringen att skapa 120 nya statliga arbetstillfällen på orten. Men löftet har ännu inte uppfyllts till fullo.

I juni 2018 rapporterade Publikt om regeringens så kallade Kirunapaket, som skulle ge 120 nya statliga jobb i kommunen. Avsikten var att kompensera för de jobb som skulle försvinna vid nedläggningen av Radiotjänst. Planen var att det skulle bli 50 nya jobb på Lantmäteriet och 18 på Skatteverket. Ytterligare 50 jobb skulle tillkomma när Statens servicecenter öppnade ett nytt kontor på orten.

Nu

Efter en successiv avveckling lades Radiotjänst ned för gott nyårsaftonen 2019. Därmed försvann Kirunas tredje största arbetsgivare.

De första ersättningsjobben kom hösten 2019, när Lantmäteriet utvidgade verksamheten med 45 nya medarbetare. En del av personalen hade tidigare arbetat på Radiotjänst.

Även Skatteverket har rekryterat fyra personer med bakgrund på Radiotjänst. Myndigheten har hittills vuxit med nio tjänster på orten sedan 2018. Arbetet med att nå målet om femton till tjugo nyanställningar pågår fortfarande, enligt Camilla Hallberg, enhetschef för kompetensförsörjning på HR-avdelningen.

– Men det har varit utmanande att rekrytera i Kiruna. Dels konkurrerar vi om kompetens med andra verksamheter, dels skapar stadens flytt ett osäkert boendeläge för kandidaterna, säger hon.

Ett beslut om den sista delen av Kirunapaketet, uppdraget till Statens servicecenter att öppna ett nytt kontor, kom i mars i år.

Enligt Annica Schölund Storm, chef för avdelningen för ekonomi och konsulttjänster på Statens servicecenter, planerar myndigheten att tillsätta fem tjänster nästa höst. Därefter ska ytterligare femton personer anställas under 2023 och 2024.

Enligt regeringens ursprungliga plan skulle Statens servicecenter bidra med 50 nya tjänster, men Annica Schölund Storm kan i dag inte lova att det på sikt blir fler jobb på myndigheten i Kiruna.

– Nej, regeringsuppdraget är på 20 tjänster. Vi har många kontor runt om i Sverige. Vi får se var kompentens kommer att finnas om vi behöver växa, säger hon.

När de jobb som skapats och som planeras inom ramen för Kirunapaketet räknas samman blir det inte de utlovade 120 ersättningsjobben, utan generöst räknat omkring 85 nya arbetstillfällen.

Civilminister Ida Karkiainen, S, skriver i en kommentar till Publikt att det inte varit möjligt att omedelbart ansluta ett så stort antal myndigheter till Statens servicecenters tjänster som regeringen avsett. Om ytterligare myndigheter ansluts kan det innebära fler jobb i Kiruna, enligt Ida Karkiainen. Hon utesluter inte heller att det kan krävas fler insatser för att skapa statliga arbetstillfällen på orten, men understryker samtidigt att arbetsmarknadssituationen i Kiruna är förhållandevis god. ”Jag kommer att löpande följa utvecklingen för den statliga närvaron runtom i landet och kan komma att vidta ytterligare åtgärder” skriver Ida Karkiainen.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA