Arbetsmiljön central om vi ska jobba längre

LEDARE2012-02-14
Visst vore det bra för Sverige om fler kunde jobba längre. Men det kräver politiska krafttag för ett mer hållbart arbetsliv – och förändrade attityder.

Vi lever allt längre efter att vi lämnat arbetslivet. Om vi inte vill få lägre pensioner, och inte heller avstå en större del av vår arbetsinkomst, måste vi jobba fler år för att kalkylen ska gå ihop. Sambandet syns tydligt i pensionssystemet. Det går att ta ut pension från 61 års ålder – fast ju längre man väntar desto högre blir den.

Men när Fredrik Reinfeldt nyligen förde detta ämne på tal i en intervju väckte det ändå debatt och kritik. Det är inte konstigt – när statsministern framför sig såg »ett arbetsliv som sträcker sig till 75 års ålder« framstod det för många som orealistiskt. Hans hurtiga »när jobbet blir för tungt så får jag jobba med något annat« rimmade illa med verkligheten för en stor grupp människor utan praktisk möjlighet att välja bort ett slitsamt och ohälsosamt arbete.

Fredrik Reinfeldt kastade ut frågan hur vi förbättrar förutsättningarna att kunna jobba längre upp i åren. Faktum är att många svar är relativt lätta att urskilja.

Statsministerns egen idé att se över möjligheten att få ekonomiskt stöd för studier även efter 54 års ålder är ingen dum tanke – men bara en detalj.

En viktig åtgärd är att flytta fram positionerna i arbetsmiljö­arbetet. Trots de allra senaste årens resurstillskott lider detta område fortfarande av tidigare nedskärningar.

Det krävs mer resurser till Arbetsmiljöverkets inspektionsarbete – både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön måste granskas bättre. Inte minst krävs krafttag mot stressen, något skyddsombuden lyfter fram i STs enkät som Publikt rapporterar om i detta nummer. I undersökningen blir det också tydligt att skyddsombudens ställning måste stärkas. Det behövs också starkare incitament för arbetsgivarna att satsa mer på förebyggande arbete, som en god företagshälsovård.

För den som känner att arbetet är för tungt måste det bli lättare att växla över till ett nytt yrke. För att förverkliga stats­ministerns vision krävs inte bara bättre möjligheter till studiestöd för den som är mitt i livet, utan också fler platser i arbetsmarknadsutbildning, på komvux och på högskolan.

Men kanske viktigast av allt är att påverka attityderna i
arbetslivet. Det spelar ingen roll vilka visioner politikerna har, om de som själva önskar jobba upp till och förbi sjuttioårsstrecket inte känner sig behövda, inte får det stöd de behöver – och kanske till och med tvingas bort från sina tjänster av arbetsgivare som inte vill ha dem kvar.

Attityder är svåra att rå på. Men politikerna har en viktig möjlighet att påverka dem: genom att se till att de offentliga arbetsgivarna gör mer. De borde bli goda exempel på hur seniora medarbetares kompetens bäst tas till vara.

Regeringen måste låta de egna statliga verksamheterna leda utvecklingen mot ett arbetsliv där fler har möjlighet att jobba längre. Annars är visionerna inte mycket värda. 

Alexander Armiento

Chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.