Allt fler åtal för arbetsmiljöbrott

ARBETSMILJÖ2022-11-15

Allt fler arbetsgivare och företag lagförs för arbetsmiljöbrott, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Ett skäl är enligt myndigheten att samarbetet mellan berörda myndigheter kring handläggningen av arbetsmiljöbrott har fördjupats.

Arbetsmiljöverket skriver i ett pressmeddealdne att ett strukturerat samarbete mellan Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, med tydliga rutiner för handläggning av arbetsmiljöbrott, har lett fram till effektivare utredningar kring dödsolyckor och allvarliga arbetsplatsolyckor.

”En viktig del i att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet är effektiva utredningar och lagföring av arbetsmiljöbrott. Det är en angelägenhet för flera myndigheter och är därför beroende av god samverkan och tydliga rutiner mellan dessa myndigheter, vilket har gjort utredningsarbetet effektivare. Bland annat har utredningstiden kortats när det gäller dödsolyckor”, konstaterar Arbetsmiljöverkets chefsjurist Eva Nilsson i pressmeddelandet.

Enligt Arbetsmiljöverket dör ungefär en person per vecka i olyckor på landets arbetsplatser. Många fler skadas på sin arbetsplats eller blir allvarligt sjuka till följd av sitt arbete. De flesta dödsolyckor sker i byggbranschen, inom transport, jordbruk, magasinering och tillverkning.

Arbetsplatsolyckor som kan innefatta misstankar om arbetsmiljöbrott utreds initialt av polisen. Arbetsmiljöverket utreder olyckorna i förebyggande syfte och utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Myndigheternas utredningar bedrivs parallellt. Om arbetsgivaren brustit i förhållande till arbetsmiljölagens skyddskrav kan Arbetsmiljöverket göra en brottsanmälan till åklagaren. Antalet åtalsanmälningar från Arbetsmiljöverket har ökat sedan 2018, skriver myndigheten i pressmeddelandet.

Arbetsgivare kan dömas till både personligt ansvar och bötesstraff för företaget, så kallad företagsbot. Under 2017 beslutades om 52 lagföringar för personligt ansvar och företagsbot. Under 2021 var motsvarande siffra 114.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA