Allt fler jobbar på universitet och högskolor

HÖGSKOLAN2022-05-17

Under de senaste 20 åren har antalet anställda i högskolesektorn gått från knappt 60 000 till nästan 80 000, och siffran fortsätter att öka. Varannan medarbetare arbetar med forskning och undervisning.

Under 2021 ökade antalet anställda i högskolan med drygt 1 000 personer. Totalt är 54 procent av de anställda kvinnor. Det framgår av aktuell statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Bland professorerna är bara var tredje anställd kvinna, medan nästan två tredjedelar av den administrativa personalen är kvinnor. Mätt i heltider hade högskolan enligt statistiken från Statistiska centralbyrån, SCB, 64 591 anställda 2021.

Med sammanlagt 16 136 anställda är den administrativa personalen den klart största kategorin bland högskolans anställda. Lektorerna är den största anställningskategorin bland den forskande och undervisande personalen med sammanlagt 11 356 anställda. Antalet lektorer ökade under 2021 med 230 anställda jämfört med året innan. Bland lektorerna är könsfördelningen relativt jämn, med 48 procent kvinnor.

Däremot minskade antalet meriteringsanställda med sammanlagt 108 anställda. Framför allt var det enligt UKÄ forskarassistenterna som fortsatte att minska. Men också antalet biträdande lektorer och postdoktorer minskade med omkring 10 heltider vardera. Det var andra året i rad som det totala antalet meriteringsanställningar minskade, efter att dessförinnan ha ökat under ett antal år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA