Allt utom myndighetsutövning kan läggas ut

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-10-31

I morgon ska Arbetsförmedlingen lämna en rapport om myndighetens framtida arbete till regeringen. Enligt Dagens Nyheter innebär förslagen att i stort sett allt utom myndighetsutövning läggs ut på utomstående aktörer.

För ett halvår sedan gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över arbetet med att matcha arbetssökande med arbetsmarknaden. I morgon ska resultatet överlämnas och Dagens Nyheter har haft tillgång till rapporten. Enligt tidningen föreslår myndigheten, i linje med januariavtalet, att i stort sett all verksamhet förutom ren myndighetsutövning ska läggas ut på fristående aktörer.

Rapporten pekar på risker med en privatisering. ”Erfarenheter från andra OECD-länder, bland annat Australien och Storbritannien, visar att införandet ofta är en komplex process som kan vara kostsam, ta lång tid att få att fungera och i många fall kräver ett omfattande kontrollsystem”, skriver Arbetsförmedlingen enligt Dagens Nyheter.

Rapporten saknar konkreta lösningar och svar på vissa av regeringens frågor. Arbetsförmedlingen har ingen färdig lösning för hur ersättning till fristående aktörer ska utformas. Inte heller något förslag på ett kostnadseffektivt kontrollsystem för upphandling. ”Risken för att leverantörerna agerar i strid med etik och avtalsregler ökar och kraven på uppföljning är därmed större än i många andra välfärdstjänster”, skriver Arbetsförmedlingen enligt tidningen.

Ökad digitalisering är Arbetsförmedlingens förslag till lösning på flera områden. Bättre digitala system ska lösa myndighetens behov av att finnas i hela landet, trots frånvaro av fysiska kontor på många platser. Och bättre digitala profileringsverktyg för arbetslösa ska tas fram. Dessa kan samköras med arbetsmarknadsstatistiken och sortera arbetssökande utifrån hur långt ifrån arbetsmarknaden de står. Resultaten kan sedan ligga till grund för ersättning och stödinsatser, skriver Dagens Nyheter.

Nuvarande undantag i regelverket för personer med funktionsnedsättning föreslås försvinna, skriver Dagens Nyheter:

”Vi vill absolut inte bygga en omfattande särlösning eller åtskillnad för denna grupp. Det skulle sätta mycket fokus på funktionsnedsättningen och mindre på personens kompetens och förmågor”, säger utredaren Joel Phalén till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA