Anmäler "destruktiv arbetsmiljö" på universitet

HÖGSKOLAN2019-03-18

Arbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.

Enligt anmälan, som gjorts av huvudarbetsmiljöombuden, är det ”oroväckande att rapporter om att sexuella trakasserier förekommer vid institutionen inte tas på allvar”. De skriver också att en starkt bidragande orsak till att sexuella trakasserier inte tas på allvar är ”den destruktiva organisationskultur” som råder vid institutionen. För att komma åt den krävs en tidsbestämd handlingsplan, anser huvudarbetsmiljöombuden.

De är också kritiska till att arbetsgivaren vill anlita en lokal arbetsmiljögrupp för att göra en uppföljande arbetsmiljöundersökning. Med tanke på de lokala arbetsmiljöproblemen och djupgående personkonflikter bör uppdraget läggas på en extern part, anser de.

Arbetsgivaren hävdar i sitt svar till huvudarbetsmiljöombuden att det inte råder en destruktiv organisationskultur på institutionen, även om arbetsmiljön kan förbättras.

Publikt har sökt huvudarbetsmiljöombudet och vice huvudarbetsmiljöombudet, men de vill inte kommentera anmälan innan Arbetsmiljöverket fattat sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.