Bild: Getty Images

Anmälningar om arbetsskador minskade under pandemin

ARBETSMILJÖ2021-08-13

Enligt Arbetsgivarverkets årliga redovisning till regeringen anmäldes 4 793 arbetsplatsolyckor hos de statliga arbetsgivarna under 2020. Det innebar en minskning med sex procent jämfört med föregående år.

Arbetsgivarverkets redovisning bygger på statistik från AFA Försäkring, som administrerar arbetsskador inom ramen för det statliga personskadeavtalet PSA. Under treårsperioden 2018-2020 har antalet anmälda arbetsskador legat omkring 5 000 anmälningar per år.

Antalet minskade från 5 097 ärenden år 2019 till 4 793 ärenden år 2020. Av de anmälda skadorna stod männen för cirka 59 procent under förra året, jämfört med ungefär 57 procent under år 2019. Det var bland de kvinnliga arbetstagarna arbetsskadorna minskade tydligast under 2020. Då var antalet skadade 1 952 personer, jämfört med 2 208 under 2019, en minskning med knappt tolv procent.

Inom Polisen, SiS och Trafikverket ökade antalet arbetsskador under förra året.

Myndigheterna med flest anmälda arbetsskador

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA