Arbetsgivaren avvisar krav på pensionsavtalet

TJÄNSTEPENSION2015-12-02

Arbetsgivarverket vill inte göra några förändringar i det nya tjänstepensionsavtalet för myndighetsanställda. ”Alla våra yrkanden har avvisats”, förklarar Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare för Offentliganställdas förhandlingsråd, efter dagens möte med arbetsgivarorganisationen.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är förhandlingsledare för OFR, tycker att det är anmärkningsvärt att Arbetsgivarverket över huvud taget inte vill diskutera OFRs yrkanden.

– Det är extremt förvånande. Vi vill förhandla och vi vill hitta lösningar, säger hon.

OFR kräver bland annat att de statliga arbetsgivarna ska ta ett större ansvar för ett hållbart arbetsliv. Det kan bara ske genom att den enskilde får ett större inflytande, som rätt att gå ned i arbetstid mot slutet av arbetslivet, enligt OFR.

OFR kräver också en gemensam lösning för flygledarnas och officerarnas pensionsålder och vänder sig emot att sjukskrivna och föräldralediga ska få lägre pensionsavsättningar än andra.

– Vi har försökt hitta lösningar på de här frågorna i två år, men det har aldrig lett till någon rejäl diskussion med motparten, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Seko och Saco-S har redan skrivit på det nya pensionsavtalet, PA 16. Men OFR har gjort en ny framställan om förhandlingar för att få igenom delar som man anser saknas i det nya avtalet.

På måndag träffas parterna igen för att diskutera vissa tekniska detaljer i avtalet. Först därefter kommer OFR att informera om vad som blir nästa drag.

STs ordförande Britta Lejon har tidigare sagt att hon inte utesluter en konflikt om pensionsavtalet.

De förbund på det statliga området som förhandlar tillsammans inom OFR/S,P,O är ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust samt Vårdförbundet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.