ST har framfört sina krav om pensioner

TJÄNSTEPENSIONER2015-11-18

Förhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal för statligt anställda fortsätter. I dag överlämnade Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, sina yrkanden till Arbetsgivarverket.

I dag, onsdag, har Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, återupptagit förhandlingarna med Arbetsgivarverket om det nya tjänstepensionsavtalet.

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är förhandlingsledare för OFR, överlämnade yrkandena.

– Det är ståndpunkter vi framfört tidigare. Arbetsgivarverket tog emot våra yrkanden, lyssnade, men reagerade inte, säger hon.

Bakgrunden är att Arbetsgivarverket har sagt upp det gamla avtalet PA 03 samt kommit överens med de fackliga organisationerna Seko och Saco-S om ett nytt pensionsavtal, PA 16. Det innebär förändringar i tjänstepensionen för myndighetsanställda som är födda 1988 och senare.

Arbetsgivarverket har meddelat att PA 16 kommer att gälla även STs medlemmar, trots att OFR inte har skrivit på.

OFR har krävt fortsatta förhandlingar. Åsa Erba-Stenhammar säger att hon förutsätter att det blir en fortsättning.

– Det hoppas och utgår jag ifrån. Vi har satt ut ett nytt datum. Vi träffas igen nästa torsdag, säger hon.

Under dagens träff fick OFR chansen att ställa frågor kring det PA 16 som de två andra fackliga organisationerna godtagit.

– Framför allt frågade vi om hur avtalet är tänkt att fungera för dem som födda innan 1988 och som rör sig in i och ut ur den statliga sektorn, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Viktigast för OFR är att de statliga arbetsgivarna tar ett större ansvar för ett hållbart arbetsliv så att de anställda orkar arbeta fram till sin pensionsålder, förklarar hon. Enligt OFR kan det bara ske om den enskilde får ett större inflytande, till exempel i form av rätten att gå ned i arbetstid mot slutet av arbetslivet.

OFR kräver också att anställda ska kunna använda sig av Trygghetsstiftelsen om deras arbetsvillkor blir alltför påfrestande med stigande ålder. Tanken med det är att man ska kunna ställa om till andra befattningar och på så vis vara kvar i arbetslivet.

Bland yrkandena finns också kravet att parterna måste hitta en gemensam lösning för flygledarnas och officerarnas pensionsålder. I det gamla tjänstepensionsavtalet, PA 03, hade flygledarna av säkerhetsskäl pensionsålder vid 60. Officerarna kunde gå i pension vid 61 års ålder. I PA 16 nämns inte de grupperna, vilket innebär att pensionsåldern höjs till 65 år. Men OFR hänvisar till både verksamhets- och säkerhetsskäl för att bibehålla en lägre pensionsålder.

Slutligen vänder sig OFR emot principen att sjukskrivna och föräldralediga ska få lägre pensionsavsättningar än andra.

De förbund på det statliga området som förhandlar tillsammans inom OFR är ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust samt Vårdförbundet.

Överenskommelsen om PA16 som ST sade nej till

  • I juni kom Arbetsgivarverket överens med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal som träder i kraft vid årsskiftet, PA16.
  • Utgångspunkten har varit en principöverenskommelse om att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensions­nivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.
  • Premierna ligger på samma nivå som i andra avtal på arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därut­över.
  • Den anställda tjänar in pension från första anställningsdagen fram till 67 års ålder.
  • Arbetsgivarna betalar ytterliga­re 1,5 procent i en premie som antingen kan användas till del­pension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen.
  • Det befintliga delpensionsavtalet fasas ut.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare slopas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.