Arbetsgivarverket säger upp pensionsavtal

TJÄNSTEPENSION2015-09-22
Arbetsgivarverket säger upp det avtal om tjänstepension som gäller för ST-medlemmar på myndigheterna. ”Jag tycker att det är ett anmärkningsvärt agerande”, säger STs ordförande Britta Lejon, som inte utesluter fackliga stridsåtgärder.

Britta Lejon tycker att Arbetsgivarverket borde ha fortsatt förhandlingarna med Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, om framtidens tjänstepensioner i staten. Hon är kritisk till arbetsgivarsidans agerande:

– Man ställde in möten och var inte beredd att förhandla i botten om de frågor som vi såg som nödvändiga att lösa i ett nytt pensionsavtal. Det är ett underligt sätt leva upp till sitt partsansvar. Vi är ändå den största fackliga parten inom staten, och bland våra medlemmar finns många grupper som har speciella pensionsvillkor.

Bakgrunden till att avtalet med OFR nu sägs upp är att Arbetsgivarverket, som företräder de statliga arbetsgivarna, i juni i år slöt en överenskommelse med de fackliga organisationerna Saco-S och Seko om innehållet i ett nytt tjänstepensionsavtal. De nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2016 och gäller anställda på myndigheterna som är födda 1988 eller senare.

De nya reglerna är tänkta att föras samman i ett nytt samlat avtal, kallat PA 16, tillsammans med reglerna för äldre arbetstagare i dagens pensionsavtal, PA 03. Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har sedan överenskommelsen tecknades diskuterat de slutliga formuleringarna i avtalstexten.

Men några dagar innan Arbetsgivarverket kom överens med Saco-S och Seko meddelade Offentliganställdas förhandlingsråd att man lämnade förhandlingarna. OFR förklarade att man på flera viktiga områden inte var överens med arbetsgivarsidan – bland annat om hur reglerna för delpension ska se ut och hur tjänstepensionen för anställda med en årslön över cirka 435 000 kronor ska beräknas. OFR ville inte heller acceptera en höjning av pensionsåldern för flygledare och officerare. I ett pressmeddelande skrev OFR att förhandlingarna kunde återupptas efter sommaren när Arbetsgivarverket fått mandat att förhandla klart.

– Det finns en anledning till att vi inte har skrivit på, säger Britta Lejon. Den viktigaste frågan gäller ett hållbart arbetsliv, där vi anser att den anställde måste få ett ökat inflytande över möjligheten till delpension. Det gäller också de grupper som av säkerhetsskäl haft en lägre pensionsålder, och som Arbetsgivarverket nu vill höja.

Men några nya förhandlingar har det inte blivit. Och i dag sade Arbetsgivarverket upp det nuvarande pensionsavtalet PA 03 med OFR. Det innebär att avtalet upphör att gälla vid årsskiftet.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom säger till Publikt att man inte har för avsikt att återuppta förhandlingarna med OFR:

– Det loppet har gått. Vi kan inte ha två olika avtal. Vi förhandlade i nio månader och i juni lämnade OFR förhandlingsbordet.

Det OFR nu kan göra är att titta på de andra organisationernas avtal och välja om man vill ansluta sig till det, säger Monica Dahlbom.

– Vi har inte fått tillträde till de diskussionerna, konstaterar Britta Lejon. Det återstår att se om de har löst de frågor som vi ville ta upp på ett sådant sätt att vi och våra medlemmar skulle vara nöjda med att omfattas av avtalet. Men jag har svårt att tro det.

Om OFR inte accepterar Saco-S och Sekos avtal anser Arbetsgivarverket att kollektivavtalsförordningen innebär att det ändå kommer att gälla också för STs och de andra OFR-fackens medlemmar, säger Monica Dahlbom.

Britta Lejon säger att OFR har räknat med scenariot att Arbetsgivarverket skulle säga upp avtalet. Hur OFR nu ska gå vidare ska man bestämma när det är klargjort exakt vad avtalet innehåller. Britta Lejon säger att hon inte utesluter en konflikt om pensionsavtalet.

– Jag vill inte utesluta något nu. Och vår tolkning är att vi inte är bundna av fredsplikt när avtalet upphört att gälla vid årsskiftet.

Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16

  • Utgångspunkten för tjänstepensionsförhandlingarna har varit en principöverenskommelse som tecknades mellan parterna i förra avtalsrörelsen och som innebär att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensionsnivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.
  • Den överenskommelse som Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har gjort innebär att en anställd tjänar in tjänstepension från första anställningsdagen och fram till 67 års ålder.
  • Premierna ligger på samma nivå som för motsvarande avtal på andra delar av arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därutöver.
  • Avtalet innehåller därutöver en särskild premie på 1,5 procent som kan användas till delpension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. Det befintliga delpensionsavtalet fasas därmed ut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Tjänstepension
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.