ST vill förhandla vidare om pensionsavtalet

TJÄNSTEPENSIONER2015-11-04
STs yngsta medlemmar på myndigheterna är på väg in i ett pensionsavtal som deras förbund inte accepterat. I dag, onsdag, gör Offentliganställdas förhandlingsråd, där ST ingår, en ny förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket om framtidens tjänstepensioner.
Av:  Mattias Lahti Davidsson & Eva Spira

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är OFRs förhandlingsledare, menar att parterna inte är färdiga med det nya pensionsavtalet.

– Det är viktigt att vi formulerar oss tydligt: vi har inte förhandlat färdigt. Vi har inte sett PA 16 i dess slutgiltiga tappning och kan därför bara spekulera. Det finns flera viktiga frågor som vi fortfarande måste diskutera på djupet, säger hon.

Bakgrunden till att Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, nu gör en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket är att Seko och Saco-S i juni kom överens med Arbetsgivarverket om principerna för ett nytt tjänstepensionsavtal för myndighetsanställda, PA 16. OFR var inte med på den överenskommelsen, utan hade några dagar tidigare lämnat förhandlingarna och i ett pressmeddelande förklarat att de kunde återupptas när Arbetsgivarverkets förhandlare fått mandat att förhandla klart.

Det blev dock inga fortsatta förhandlingar. I stället sade Arbetsgivarverket i september upp dagens pensionsavtal, PA 03, och förklarade att även STs och de andra OFR-förbundens medlemmar kommer att omfattas av det nya avtalet när det ska träda i kraft 1 januari 2016. De nya villkoren gäller anställda födda 1988 eller senare. Äldre medarbetare tar däremot med sig de de villkor de har i dagens pensionsavtal in i det nya avtalet.

Ännu har dock inte något färdigt PA 16 presenterats, eftersom Arbetsgivarverket, Seko och Saco-S fortsatt att arbeta med detaljerna i avtalet.

Bland de saker som ST och de andra förbunden inom OFR vill diskutera vidare med Arbetsgivarverket nämner Åsa Erba-Stenhammar fackens krav på att ett nytt pensionsavtal ska skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. OFR hävdar också att PA 16 missgynnar sjukskrivna och föräldralediga. Dessutom vill OFR behålla den lägre pensionsåldern för vissa yrkesgrupper – flygledare och officerare.

Åsa Erba-Stenhammar tror att Arbetsgivarverket kommer att vilja mötas vid förhandlingsbordet.

– Vår utgångspunkt är att vi vill förhandla. Jag hoppas att Arbetsgivarverket ser fördelarna med fortsatta förhandlingar. ST är trots allt den största fackliga parten inom staten.

Men Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom har sagt att man inte vill återuppta förhandlingarna. Vad gör OFR om motparten vägrar?

– Då måste vi titta på andra medel som står till buds, men där är vi inte än.

Kan det bli aktuellt med strejk?

– Det vill jag inte gå in på nu. Vår utgångspunkt är att vi ska förhandla, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Överenskommelsen om PA16 som ST sagt nej till

  • I juni kom Arbetsgivarverket överens med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal som träder i kraft vid årsskiftet, PA16. 
  • Utgångspunkten är en principöverenskommelse om att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensions­nivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.
  • Premierna ligger på samma nivå som i andra avtal på arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därut­över.
  • Arbetsgivarna betalar ytterliga­re 1,5 procent i en premie som antingen kan användas till del­pension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. 
  • Det befintliga delpensionsavtalet fasas ut.
  • Den anställda tjänar in pension från första anställningsdagen fram till 67 års ålder.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare slopas. 

 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.