»Jag tror inte att jag och mina jämnåriga kommer att kunna gå i pension vid 65, vi kommer att behöva arbeta längre«, säger Sultan Kayhan på Försäkringskassan. Men många unga har osäkra anställningar i dag, och då bekymrar man sig mer för det än för den fr
Bild: Elis Hoffman
»Jag tror inte att jag och mina jämnåriga kommer att kunna gå i pension vid 65, vi kommer att behöva arbeta längre«, säger Sultan Kayhan på Försäkringskassan. Men många unga har osäkra anställningar i dag, och då bekymrar man sig mer för det än för den fr

ST kan ta strid om pensions­avtal

PENSIONER2015-10-07
Arbetsgivarverket säger upp det pensionsavtal som gäller för ST-medlemmar på myndigheterna. »Ett anmärkningsvärt agerande«, säger STs ordförande Britta Lejon, som inte utesluter fackliga stridsåtgärder.

Britta Lejon tycker att Arbetsgivarverket borde ha fortsatt förhandlingarna med Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, där ST ingår, om framtidens pensionsregler i staten. Hon är kritisk till arbetsgivarsidans agerande:

– Man ställde in möten och var inte beredd att förhandla i botten om de frågor som vi såg som nödvändiga att lösa i ett nytt pensionsavtal. Det är ett underligt sätt att leva upp till sitt partsansvar. Vi är ändå den största fackliga parten inom staten, och bland våra medlemmar finns många grupper som har speciella pensionsvillkor.

Arbetsgivarverket kom i juni överens med de andra fackliga organisationerna, Saco-S och Seko, om det huvudsakliga innehållet i ett nytt pensions­avtal. Det ska träda i kraft 1 januari 2016 och gäller anställda födda 1988 eller senare. För äldre medarbetare förs de gamla reglerna över till det nya avtalet – kallat PA16 – utan ändringar. Deras tjänstepension påverkas alltså inte.

Men några dagar tidigare hade Offent­liganställdas förhandlingsråd lämnat förhandlingarna, och skrev i ett pressmeddelande att de kunde återupptas när Arbetsgivarverkets förhandlare fått mandat att förhandla klart. Bland OFRs krav fanns en mer förmånlig beräkning av tjänstepensionen för dem som tjänar över cirka 35 000 kronor i månaden och större inflytande för individen i frågan om delpension. OFR ville också ha kvar en lägre pensions­ålder för grupper som officerare och flygledare och ansåg att arbetsgivarsidans avtalsförslag missgynnade föräldralediga och sjukskrivna.

Men i stället för att återuppta förhandlingarna sade Arbetsgivarverket i slutet av september upp det gällande avtalet, PA03, som löper ut vid årsskiftet.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom säger att man inte har för avsikt att återuppta förhandlingarna med OFR:

– Det loppet har gått. Vi kan inte ha två olika avtal.

OFR kan nu välja att ansluta sig till överenskommelsen, säger Monica Dahlbom, men tillägger att reglerna i kollektivavtalsförordningen innebär att PA16 kommer att gälla också STs medlemmar efter årsskiftet, även om OFR inte skriver under.

Hur OFR går vidare är ännu inte klart. Britta Lejon säger att hon inte utesluter en konflikt om pensionsavtalet.

– Jag vill inte utesluta något nu. Och vår tolkning är att vi inte är bundna av fredsplikt när det nuvarande avtalet upphört att gälla.

Den tolkningen bekräftas av arbetsrättsexperterna Birgitta Nyström vid juridiska institutionen på Lunds universitet och Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet. Om det gamla avtalet löpt ut och man inte skrivit under ett nytt är det i princip fritt fram för stridsåtgärder.

– Det kan naturligtvis finnas begränsningar i kollektivavtal för rätten att vidta stridsåtgärder, men i övrigt finns få begränsningar, säger Birgitta Nyström. Och Arbetsdomstolen har varit ytterst ovillig att ålägga kollektivavtalslösa parter någon fredsplikt.

Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom vill inte säga om Arbetsgivarverket har en annan uppfattning om konflikträtten.

– Det tänker jag inte kommentera förrän vi har en sådan situation.

De flesta av dagens ST-medlemmar är födda före 1988 och berörs inte personligen av striden om pensionsavtalet. Men det gör 27-åriga Sultan Kayhan, handläggare på Försäkringskassan i Stockholm. På jobbet handlar samtalen om pension dock mest om var man ska placera sitt privata pensionssparande, säger hon, inte om den kollektivavtalade tjänstepensionen.

– Som ung kan man tro att man måste spara ihop till allt själv, och det skapar en otrygghet. 

Hon tycker att ST gör rätt som kräver villkor som underlättar ett längre arbetsliv.

– Själv arbetar jag inom sjukförsäkringen, och det finns en stor emotionell belastning i det arbetet. Det behövs en plan för hur vi ska klara att arbeta längre än till 65. 

 

Överenskommelsen om PA16 som ST sade nej till

  • I juni kom Arbetsgivarverket överens med Saco-S och Seko om ett nytt pensionsavtal som träder i kraft vid årsskiftet, PA16. 
  • Utgångspunkten har varit en principöverenskommelse om att ett delvis förmånsbaserat system – som garanterar en viss pensions­nivå – ska ersättas av ett helt premiebaserat system, där pensionen beror på avkastningen på pensionsavsättningarna.
  • Premierna ligger på samma nivå som i andra avtal på arbetsmarknaden – 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därut­över.
  • Den anställda tjänar in pension från första anställningsdagen fram till 67 års ålder.
  • Arbetsgivarna betalar ytterliga­re 1,5 procent i en premie som antingen kan användas till del­pension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. 
  • Det befintliga delpensionsavtalet fasas ut.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare slopas. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Pensioner
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.