Åsa Erba-Stenhammar
Bild: Casper Hedberg
Åsa Erba-Stenhammar

”Vi behöver hjälp av tredje part”

TJÄNSTEPENSIONER2015-12-07
”Vi har uttömt alla möjligheter att lösa detta själva. Vi behöver uppenbarligen hjälp av tredje part”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar sedan Arbetsgivarverket avvisat kraven på ändringar av pensionsavtalet. Men arbetsgivaren säger enligt henne nej till medling.

Det nya pensionsavtalet för myndighetsanställda, PA 16, träder i kraft vid årsskiftet och innebär förändringar i tjänstepensionen för dem som är födda 1988 eller senare. Men det har bara undertecknats av Seko och Saco-S.

Förbunden inom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR – bland dem ST – är inte nöjda och gjorde i november en ny förhandlingsframställan. OFR kräver bland annat bibehållen pensionsålder för flygledare och officerare. Man vill också få igenom förändringar som ska göra att fler anställda orkar jobba kvar till pensionsåldern.

Men Arbetsgivarverket har avvisat samtliga OFRs krav och meddelat att PA 16 ändå kommer att gälla även medlemmarna i ST och de andra förbunden inom OFR.

– Det är extremt förvånande, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är förhandlingsledare för OFR.

Nu har OFR begärt medling i enlighet med de möjligheter som finns i samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet. Men enligt Åsa Erba-Stenhammar svarade Arbetsgivarverket redan vid förhandlingsbordet att man inte anser att avtalet är tillämpbart.

– Det är synd att Arbetsgivarverket inte vill ta chansen att lösa detta med hjälp utifrån, säger hon.

Arbetsgivarverkets enda officiella kommentar till OFRs begäran om medling är att den behandlas inom organisationen.

Orsaken till att Arbetsgivarverket sagt nej till OFRs yrkanden är enligt förhandlingschefen Monica Dahlbom att de ”var av karaktären att arbetsgivaren inte kan gå med på dem”.

– Vi har olika uppfattning helt enkelt, säger hon.

Men är det rimligt att införa ett nytt pensionsavtal när de fackliga företrädarna för närmare hälften av statens anställda är missnöjda?

– Det är tråkigt, men inte ett skäl till att ändra inställning. Vi har slutit avtal med den andra hälften och vi kan inte gå med på ett dyrare pensionsavtal än så här, säger Monica Dahlbom.

Åsa Erba-Stenhammar säger att OFRs och Arbetsgivarverkets jurister under de närmaste dagarna ska diskutera den fortsatta hanteringen.

Vad som händer om Arbetsgivarverket inte vill gå till medling, vill hon inte svara på.

– Vi är inte där än.

Om förbunden inom OFR står fast vid sina krav finns sannolikt ingen annan utväg än att varsla om konflikt. Då kommer det ändå att bli fråga om ett medlingsförfarande.

Yrkanden från facken inom OFR

  • Pensionsavtalet ska skapa bättre förutsättningar för ”ett hållbart arbetsliv”, exempelvis underlätta för dem som vill gå ned i arbetstid under de sista åren av yrkeslivet.
  • Avsättningar till ålderspension Flex ska göras även för dem som är sjukskrivna och föräldralediga.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare ska bibehållas.

 

 

 

Pensionsavtalet PA 16

  • Det nya tjänstepensionsavtalet PA 16 träder i kraft vid årsskiftet. 
  • Förändringarna berör anställda födda 1988 och senare. För övriga anställda förs reglerna i nuvarande avtal, PA 03, in i det nya avtalet.
  • Premierna blir 4,5 procent på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar därut­över.
  • Arbetsgivarna avsätter ytterliga­re 1,5 procent, ålderspension Flex, som antingen kan användas till del­pension – om arbetsgivaren går med på det – eller förstärka ålderspensionen. 
  • Pension tjänas in från första anställningsdagen fram till 67 års ålder.
  • Den lägre pensionsåldern för flygledare och officerare slopas.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.