Bild: Getty Images

Arbetsmiljöverket granskar stillasittande arbete

ARBETSMILJÖ2021-10-08

Långvarigt stillasittande kan förutom belastningsskador leda till allvarlig sjukdom, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Nu inleder Arbetsmiljöverket en granskning som syftar till att förebygga de negativa konsekvenserna av stillasittande arbete.

Långvarigt stillasittande arbete uppges enligt Arbetsmiljöverket vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. I en EU-gemensam insats granskar nu myndigheten hur 1 800 svenska arbetsplatser förebygger risker med långvarigt stillasittande arbete.

Om man inte kan variera arbetsställningar och arbetsrörelser tillräckligt är risken stor att man får belastningsskador. Otillräcklig variation vid långvarigt stillasittande, kan leda till belastningsbesvär och andra sjukdomar, konstaterar Arbetsmiljöverket.

”Det finns många risker med för långa arbetspass där man sitter stilla. Det är särskilt angeläget att förebygga och hantera risker för belastningsbesvär eftersom vi vet att det är en vanlig orsak till arbetsrelaterad ohälsa. Det visar också vår senaste undersökning om arbetsorsakade besvär”, förklarar generaldirektör Erna Zelmin i ett pressmeddelande.

Kvinnor arbetar oftare än män långvarigt stillasittande. Det gäller hela EU. Det finns också undersökningar som visar att både kvinnor och män som arbetat på distans under pandemin blivit mer stillasittande och mindre fysiskt aktiva.

”Det är svårt att idag se de långsiktiga arbetsmiljökonsekvenserna av pandemin. Som arbetsgivare är det alltid viktigt att vara vaksam på signaler om besvär, att regelbundet undersöka och förebygga alla belastningsrisker”, påpekar Erna Zelmin.

Det är viktigt att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs, så att möjligheterna till rörelsevariation och återhämtning är tillräckliga, påpekar hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA