Arbetsskadade får betala tillbaka

ARBETSSKADA2012-03-13
Försäkringskassan kräver tillbaka hundratusentals kronor från arbetsskadade. Ett tiotal medlemmar får rättshjälp av ST, men kommer troligen att få betala tillbaka betydande belopp ändå.

Försäkringskassan har granskat äldre fall där försäkrade under flera årtionden fått så kallad arbetsskadelivränta.
Ersättningsformen är tänkt att göra den arbetsskadade ekonomiskt skadeslös. Om man senare får högre inkomster än man hade före sin arbetsskada, ska livräntan minskas eller tas bort.

Publikt har tidigare berättat om Göran Karlsson, pensionerad projektledare vid Luftfartsverket, som till en början hotades med återbetalningskrav på drygt 600 000 kronor. Med STs stöd har han fått rättshjälp av LO-TCO Rättsskydd. Processen är inte avslutad ännu och Rättsskyddet försöker få ned beloppet till 150 000 kronor. Överklagandet ligger hos Kammarrätten i väntan på prövningstillstånd.

En annan av förbundets medlemmar har just nekats prövningstillstånd i Kammarrätten. Därmed är hans utsikter dåliga, enligt STs arbetsskadehandläggare Marguerite Toll.

– Totalt får han troligen betala tillbaka 558 000 kronor. Han har belånat sin bostadsrätt, säger Marguerite Toll.
Det är ett tiotal medlemmar som fått rättshjälp av ST.

– Ofta handlar det om män som haft tunga jobb. Efter sin arbetsskada har de omplacerats till lägre betalda kontorsarbeten. Därefter har de gradvis förbättrat sin lön, säger Marguerite Toll.

Å ena sidan kan hon förstå Försäkringskassans argumentation att man är skyldig att känna till reglerna. Livränta får man för inkomstbortfall, inte för det som brukar kallas sveda och värk. Å andra sidan kan hon se att många handlat i god tro, då Försäkringskassans information varit undermålig.

Inte sällan har den arbetsskadade dessutom anmält sin ändrade inkomst till Försäkringskassan i något annat sammanhang, exempelvis vid sjukdom. Då är det inte konstigt om man tror att myndigheten har hela bilden, resonerar Marguerite Toll.

– Men hittills har Försäkringskassan inte velat ta ansvar för sin del i att det blivit fel, säger hon.
Claes Jansson, chef på LO-TCO Rättsskydds försäkringsrättsliga enhet, instämmer.

– Försäkringskassan gör det väldigt enkelt för sig. Man tar sällan hänsyn till att den försäkrade faktiskt anmält ändrad inkomst vid sjukpenning eller föräldrapenning och sedan utgår från att det här känner Försäkringskassan till. Man ska inte behöva anmäla förändrad inkomst till varje avdelning inom Försäkringskassan, säger Claes Jansson.

LO-TCO Rättsskydd lyckas många gånger jämka ned beloppet som den arbetsskadade måste betala tillbaka, men sällan till noll kronor.

– Det blir ändå betydande belopp. I de allra flesta fall upprättas en avbetalningsplan. Men många kommer aldrig att kunna betala tillbaka allt, antar jag, säger Claes Jansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.