Arbetstiden het fråga i avtalsrörelsen

AVTAL2017-09-18

STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar pekade ut arbetstiden som en av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen när ST höll avtalsråd inför slutspurten i förhandlingarna om avtalet för myndighetsanställda.

I samband med avtalsrådet förklarade STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar att hon ser Arbetsgivarverkets yrkande på ändrade arbetstidsregler som ett paradigmskifte.

De statliga arbetsgivarna anser att regleringen av arbetstiden inte är tillräckligt verksamhetsanpassad och därför vill de bestämma mer, förklarade hon för ett femtiotal företrädare för STs myndighetsavdelningar.

Till Publikt säger hon att Arbetsgivarverket i det centrala avtalet vill ha arbetstidsregler att falla tillbaka på. Det skulle exempelvis kunna handla om regler för oregelbunden arbetstid som gäller om de lokala parterna inte kommer överens.

– I privat verksamhet har man ofta regler för hur förläggningen ska beräknas om parterna inte kommer överens. Men det fungerar inte i staten, eftersom den består av så många skilda verksamheter. Skulle vi behöva sortera upp statlig verksamhet i olika sektorer och ha tio olika arbetstidsavtal vore det ett jätteparadigmskifte, säger hon.

ST förhandlar genom Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, vars yrkande på kortare arbetstid också diskuterades under avtalsrådet.

– Får vi gehör för en ledig dag för egen angelägenhet skulle det vara en liten bit arbetstidsförkortning. Men det vi vill ha egentligen är förkortad arbetstid med oförändrad lön och fortsatt löneökning. Och det blir svårt, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Arbetsgivarverkets krav på att begränsa möjligheten att få tjänstledighet för att ta en tidsbegränsad anställning inom staten diskuterades också under avtalsrådet.

Åsa Erba-Stenhammar säger att hon har svårt att förstå tanken bakom det yrkandet. I en situation där det blir allt vanligare med provanställningar, samtidigt som statliga anställningar går att överklaga, blir det osäkert för den enskilde att byta jobb, menar hon.

– Det kan leda till mindre rörlighet på arbetsmarknaden, och ökad rörlighet är ju någonting som arbetsgivarna säger att de vill ha. Tar man bort den här rätten sitter individen med alla nitlotter och arbetsgivaren med trumfen på hand, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Hennes ambition är att ha ett färdigt avtal till 30 september, då det nuvarande löper ut.

– Men inte till vilket pris som helst. Vi är än så länge i fasen där vi sonderar terrängen. Det är kort om tid kvar och vi är rustade för att jobba mycket snabbt och komma med konkreta förslag, och jag hoppas att motparten är det också, säger hon.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef ST
Bild: Martina Holmberg
Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef ST

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Avtalsrörelse
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA