Arlandas framtid ska utredas

LUFTFART2022-02-16

Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdraget att se över Arlanda flygplats framtida utbyggnad. Målet är att möjliggöra en nedläggning av Bromma flygplats.

Regeringen har utnämnt Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister, till särskild utredare. Arbetet ska utgå från den utredning kring Bromma flygplats som presenterades under förra året. Uppdraget är enligt ett pressmeddelande från regeringen att ta fram en plan för utvecklingen av Arlanda flygplats. Regeringen vill säkra tillräcklig flygkapacitet och därmed på sikt kunna avveckla Bromma flygplats.

”Utredaren ska ta fram en plan för utveckling av Arlanda flygplats. För att en avveckling av Bromma flygplats ska vara möjlig behöver flygkapaciteten säkras med en god tillgänglighet för inrikesflyget på Arlanda”, understryker infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

En del av uppdraget är att den framtida utvecklingen av Arlanda ska vara förenlig med klimatmålen, och att den ska skapa förutsättningar för en omställning till fossilfritt flyg. Utredningen ska vara klar senast 15 juni 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA