Assistansbeslut får JO-kritik

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-09-29
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Försäkringskassan för fem olika beslut om assistansersättning. Myndigheten borde ha ansträngt sig för att vägleda den sökande att skicka in rätt underlag i tid, skriver JO i beslutet.

Försäkringskassan nekade ersättning till en sökande genom fem olika beslut under hösten och vintern 2019–2020. Enligt myndighetens besked till den sökande har ansökningarna avvisats på grund av bristande underlag. Enligt JO framgår det av motiveringarna till besluten att Försäkringskassan trots allt prövat rätten till utbetalning för dessa perioder i sak. JO konstaterar att det är viktigt att en myndighet är klar över skillnaden mellan att avslå och avvisa en ansökan, och att en ansökan bara ska avvisas om det inte är möjligt att pröva den i sak.

JO anser dessutom att det är oklart vad som varit den egentliga motiveringen för Försäkringskassans beslut. Inte heller har myndigheten inte angett vilken tidsperiod besluten gäller. Det är särskilt viktigt att det är tydligt vad som omfattas av ett beslut när en myndighet under kort tid fattar flera beslut som rör olika tidsperioder, skriver JO.

Försäkringskassan hade även kunnat formulera två beslut för andra tidsperioder på ett tydligare sätt.

JO är sammantaget kritisk till den bristfälliga utformningen av samtliga fem beslut.

Enligt JO borde Försäkringskassan, inom ramen för sin serviceskyldighet, ha kontaktat assistansanordnaren under handläggningstiden och informerat om att ytterligare handlingar behövdes innan det var för sent att komplettera ansökningarna för respektive månad. Försäkringskassan får kritik för att ha underlåtit att göra det.

”Sammantaget är jag kritisk till den bristfälliga utformningen av samtliga fem beslut. Det är även problematiskt att flera beslut som rör samma sakfråga och som innehåller liknande omständigheter har formulerats på olika sätt”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.