Avvisar anmälan om arbetsmiljöutredning

LÄNSSTYRELSERNA2024-07-04

Arbetsmiljöverket kommer inte att gå vidare med den anmälan som rör arbetsmiljöutredningen på Länsstyrelsen i Stockholms län. ”Vi respekterar Arbetsmiljöverkets beslut men problematiken kvarstår”, säger tillförordnade huvudskyddsombudet Nanny Andersson Sahlin.

I juni valde huvudskyddsombudet på Länsstyrelsen i Stockholms län att skicka in en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Anledningen var att den interna arbetsmiljöutredning som beslutade om i våras fortfarande inte kommit i gång, samt att ledningen vägrade inkludera tidigare länsöverdirektören Åsa Ryding i utredningen – något facket kräver.

Nu meddelar dock Arbetsmiljöverket att myndigheten avvisar anmälan.

– De var på besök och tog frågan på allvar, men menar nu att de inte kan finna lagstöd att gå vidare, säger Nanny Andersson Sahlin, tillförordnat huvudskyddsombud på Länsstyrelsen i Stockholms län.

I beslutet, som Publikt tagit del av, skriver Arbetsmiljöverket att myndigheten har tillsyn över arbetsmiljölagen och ett stort antal föreskrifter, men att ingen av dem ger stöd för att tvinga en arbetsgivare att komma i gång med redan beslutad arbetsmiljöutredning.

– Vi respekterar Arbetsmiljöverkets beslut, men problematiken kvarstår och vi behöver hitta en lösning. Vi har informerat arbetsgivaren att vi önskar komma i gång så fort som möjligt. Det viktigaste är att utredningen inleds så berörda blir hörda och vi kommer vidare i det här, säger Nanny Andersson Sahlin.

Därför har man nu också begärt en tidsplan från arbetsgivaren.

Det andra skälet till att 6:6a-anmälan – att tidigare överdirektören Åsa Ryding ska höras i utredningen – återstår också att lösa. Det har arbetsgivaren motsatt sig.

– Från vårt håll kvarstår det önskemålet, säger Nanny Andersson Sahlin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA