Bakläxa för Försäkringskassan i livränteärende

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-09-14

Försäkringskassan nekade en chef med utmattningssyndrom livränta, och menade att sjukdomen berodde på att hon var i konflikt med företagets vd och att den inte var en arbetsskada. Nu återförvisar kammarrätten ärendet till Försäkringskassan, skriver Allt om arbetsmiljö.

Det fall som kammarrätten prövat rör en produktionschef på ett företag som fick diagnosen utmattningssyndrom och tvingades gå ned i arbetstid. Eftersom hon ansåg att sjukdomen var en arbetsskada ansökte hon om livränta hos Försäkringskassan. Myndigheten avslog hennes begäran och ansåg att hennes meningsskiljaktigheter med företagets vd inte berättigade till ersättning. Också när kvinnan överklagade stod Försäkringskassan fast vid sitt beslut, skriver tidningen Allt om arbetsmiljö.

Även förvaltningsrätten ansåg att meningsskiljaktigheter med chefen är ett sådant förhållande som enligt socialförsäkringsbalken inte räknas som arbetsskada.

Kvinnan överklagade till nästa instans och nu har kammarrätten meddelat sitt beslut. Domstolen menar att arbetsbelastningen varit ohälsosamt hög i flera år innan insjuknandet, skriver Allt om arbetsmiljö. Det faktum att produktionschefen själv i det akuta läget hänvisat till relationen till vd som orsak till att hon insjuknat får inte vara det avgörande underlaget för beslutet. De kognitiva förmågorna hos den som insjuknar i utmattningssyndrom har påverkats under en längre period, menar rätten.

Meningsskiljaktigheterna med företagets vd var enligt kammarrätten inte av väsentlig betydelse för insjuknandet och ärendet faller därför inte under det undantag i socialförsäkringsbalken som Försäkringskassan hänvisat till. Därför var det fel av Försäkringskassan att avslå ansökan om livränta av den anledningen. Kammarrätten återförvisar ärendet till Försäkringskassan för en förnyad prövning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA