Bakläxa för Polisens chefsrekryteringar

POLISEN2016-05-18

Ovanligt många chefstillsättningar inom den nya Polismyndighetens organisation har underkänts av Statens överklagandenämnd, uppger Ekot. En av fyra som klagat har fått rätt i nämnden.

Statens överklagandenämnd har i flera fall kommit fram till att Polismyndigheten inte har följt grundlagens krav att sakliga skäl ska avgöra vem som får en statlig tjänst. Myndigheter ska enligt lag bedöma de sökandes förtjänster och skicklighet. Normalt brukar någon enstaka procent av de överklaganden som kommer in till nämnden varje år bifallas. När det gäller den nya Polismyndighetens överklagade tillsättningar har 5 av 22 fått rätt i nämnden.

”Blotta misstanken om att det kan vara så att man får höga tjänster inom staten och framförallt inom polisen på grund av att man känner någon eller att man har någon form av hållhake, är inte bra”, säger Polisförbundets vice ordförande Christer Palmkvist till Ekot.

De flesta av de 22 ärenden som överklagats till överklagandenämnden har gällt chefstjänster. Flera av dem på den nationella operativa avdelningen, NOA. Förutom de fem överklaganden som bifallits av nämnden har dessutom nämnden beslutat att rekryteringen ska göras om i sex fall där meritvärderingen inte varit rättvis.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Jan Svärd (ej verifierad) ons, 05/18/2016 - 18:14
Att ni inte skäms detta tycker jag är tjuvarnas samhälle alla håller varandra om ryggen, gör du det här för mig så hjälper jag dig i framtiden

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA