JO riktar allvarlig kritik mot Polisen

POLISEN2020-04-01

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.

Under våren 2015 sökte Polismyndigheten chefer till NOA. I två fall beslutade överklagandenämnden att upphäva Polisens tillsättningar, sedan sökande som blivit förbigångna överklagat. I båda fallen har Polismyndigheten fattat beslut att inte rätta sig efter vad överklagandenämnden slagit fast. Båda fallen har anmälts till JO av dem som blev förbigångna.

JO uttalar att det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Enligt JO har beslutsmyndigheten en principiell skyldighet att tolka och tillämpa överinstansens beslut på ett lojalt sätt. I sitt beslut konstaterar JO att Polismyndigheten i de granskade fallen inte lojalt följt överinstansen Statens överklagandenämnds beslut och inte heller rättat sig efter vad nämnden har bestämt.

”Det kan inte accepteras att en myndighet sätter sig över en överinstans avgörande på det sätt som Polismyndigheten har gjort. Genom sitt agerande har Polismyndigheten inte bara satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel, utan också omintetgjort effekten av SÖNs kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

Polismyndigheten får allvarlig kritik för sitt agerande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA