JO riktar allvarlig kritik mot Polisen

POLISEN2020-04-01
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.

Under våren 2015 sökte Polismyndigheten chefer till NOA. I två fall beslutade överklagandenämnden att upphäva Polisens tillsättningar, sedan sökande som blivit förbigångna överklagat. I båda fallen har Polismyndigheten fattat beslut att inte rätta sig efter vad överklagandenämnden slagit fast. Båda fallen har anmälts till JO av dem som blev förbigångna.

JO uttalar att det är av grundläggande betydelse att en beslutsmyndighet respekterar och rättar sig efter det som en överinstans har bestämt. Enligt JO har beslutsmyndigheten en principiell skyldighet att tolka och tillämpa överinstansens beslut på ett lojalt sätt. I sitt beslut konstaterar JO att Polismyndigheten i de granskade fallen inte lojalt följt överinstansen Statens överklagandenämnds beslut och inte heller rättat sig efter vad nämnden har bestämt.

”Det kan inte accepteras att en myndighet sätter sig över en överinstans avgörande på det sätt som Polismyndigheten har gjort. Genom sitt agerande har Polismyndigheten inte bara satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel, utan också omintetgjort effekten av SÖNs kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut”, skriver JO Per Lennerbrant i sitt beslut.

Polismyndigheten får allvarlig kritik för sitt agerande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.