Marie Jarnerus.
Bild: Stefan Lindblom
Marie Jarnerus.

JO ger tidigare chef vid Polisen rätt

POLISEN2020-04-08

Efter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.

– Jag är jätteglad, säger Marie Jarnérus när Publikt når henne på telefon.

Hon berättar att hon flyttat hem till sydvästra Skåne och nu arbetar som handläggare på Polisen i Helsingborg. Dessförinnan var hon chef för regionledningscentralen i region syd.

– Jag jobbar nog ett år till, sedan ska jag gå i pension, säger hon.

Men hennes karriär de senaste åren hade kunnat se helt annorlunda ut.

2010 blev hon chef för Polisens nationella insatsstyrka. En tjänst som hon hade i flera år.

När Polisen omorganiserades 2015 utlystes dock chefstjänsterna på nytt. Marie Jarnérus sökte om ”sin” tjänst som chef för nationella insatsstyrkan, men fick den inte.

Hon överklagade då Polismyndighetens tjänstetillsättning till Statens överklagandenämnd, SÖN, som gav henne rätt. Hon var den mest kvalificerade för tjänsten sett till ”förtjänst och skicklighet”, de kriterier som ska vara avgörande vid statliga myndigheters tjänstetillsättningar.

Men trots nämndens beslut ville arbetsgivaren inte ge henne jobbet. Hon berättade då för Publikt att hon under 2015 fick ett tjänsterum på utlandsstyrkan – men inga arbetsuppgifter.

– Jag har blivit ganska illa behandlad, inte bara av dem som rekryterar utan även av HR, säger Marie Jarnérus.

Hon drev saken vidare till Arbetsdomstolen tillsammans med sitt fackförbund, Polisförbundet, men de förlorade målet.

– Rätten behandlade bara min anställning, så det var i det avseendet jag förlorade. Jag hade ju kvar min kommissarietjänst, och var inte uppsagd. Så Polismyndigheten menade väl att ingen skada var skedd.

Arbetsdomstolens samlade bedömning var också att rätten inte kan förelägga staten, i det här fallet Polismyndigheten, att följa överklagandenämndens beslut, även om man förutsatte att myndigheterna gjorde det.

Men Marie Jarnérus gav inte upp. Hon anmälde i juli 2018 Polismyndighetens agerande till Justitieombudsmannen, JO. Ytterligare en polisanställd gjorde en JO-anmälan i ett annat tjänstetillsättningsärende, som även det gällde en hög chefspost.

I förra veckan kom JOs beslut. JO Per Lennerbrant skriver att det inte är acceptabelt att en myndighet sätter sig över en överinstans avgörande på det sätt som Polismyndigheten har gjort.

”Genom sitt agerande har Polismyndigheten inte bara satt en grundläggande förvaltningsrättslig princip ur spel utan också omintetgjort effekten av SÖN:s kontroll av att myndigheter följer regeringsformens krav på saklighet vid statliga anställningsbeslut. Polismyndigheten förtjänar allvarlig kritik för sitt agerande”, skriver JO i beslutet.

Marie Jarnérus säger att hon välkomnar JOs beslut och instämmer i slutsatserna.

– Det har tagit fyra år och sju månader för att få lite upprättelse. Men jag har inte gjort det för mig själv, utan för dem som kommer efter. Jag hoppas att Polismyndigheten, liksom alla statliga myndigheter, hädanefter följer de lagar och regler som finns.

Hon säger att det är skönt att det kommit ett avslut.

– Nu ska jag rida på det här i några dagar. Men sedan kommer jag att lägga det bakom mig.

Polismyndigheten vill inte kommentera JOs beslut och Marie Jarnérus kritik, utan hänvisar till det skriftliga yttrande som myndigheten lämnat in till JO.

I det skriver myndigheten att man anser att Marie Jarnérus inte var berättigad att överklaga beslutet eftersom hon redan hade en anställning som kommissarie och att anställningsbeslutet därför inte kunde sägas ha gått henne emot. Myndigheten menar att den anställer en person som exempelvis kommissarie och att de sedan placeras i en viss funktion.

”Vidare hade SÖN inte behörighet att pröva de arbetsledningsbeslut som Polismyndigheten fattat”, skriver Polismyndigheten till JO.

STs förbundsjurist Veera Littmarck välkomnar JOs ställningstagande.

– Jag kan inte annat än att instämma i JOs kritik. Det är anmärkningsvärt att myndigheten inte följer beslut från överinstanser, säger hon till Publikt.

Veera Littmarck förutsätter att Polismyndigheten och andra myndigheter följer Statens överklagandenämnds beslut framöver.

– Vi har ju även sett andra exempel på myndigheter som inte följer nämndens beslut, konstaterar Veera Littmarck.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA