Regler för tjänstetillsättning i staten ska utredas  

STATLIG ANSTÄLLNING2020-11-19

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska granska reglerna för överklagande av statliga myndigheters tjänstetillsättningar. I direktiven slås fast att utgångspunkten är att myndigheterna ska följa besluten när personer som överklagar ett anställningsärende får rätt.

Statliga myndigheters beslut om tjänstetillsättningar kan överklagas av den som anser sig vara bättre meriterad för tjänsten. En sådan överklagan prövas av Statens överklagandenämnd eller – för tjänster på universitet och högskolor – Överklagandenämnden för högskolan.

Publikt har vid flera tillfällen de senaste åren rapporterat om fall där myndigheter inte följt nämndernas utslag. Det kan handla om att arbetsgivaren i stället för att ge tjänsten till en person som fått rätt har gjort upp om utköp, gett personen andra arbetsuppgifter eller helt enkelt inte alls erbjudit tjänsten.

Arbetsgivarna hänvisar ofta till att de hamnar i ett svårt läge när de redan anställt en annan person. I en del fall har myndigheterna valt att behålla både den först anställda och den person som fått rätt i överklagandenämnden.

En myndighet som vid flera tillfällen låtit bli att följa Statens överklagandenämnds beslut är Polisen, som hävdat att medarbetare anställs som exempelvis inspektör, men placeras på en funktion inom myndigheten, och att placeringen i en funktion inte går att överklaga. 

Men nu ska alltså en särskild utredare, kammarrättspresident Monica Dahlbom, tidigare förhandlingschef på Arbetsgivarverket, utreda frågan. Enligt direktiven ska hon lämna förslag som säkerställer att myndigheterna följer beslut i Statens överklagandenämnd och Överklagandenämnden för högskolan.

Därutöver ska hon även analysera under vilka förutsättningar en statligt anställd bör kunna stängas av från arbetet samt om anställningsvillkoren för myndighetschefer bör anpassas för en situation då en myndighetschef i samband med en förflyttning får ändrade arbetsuppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast 19 november 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA