Biståndsmedel till flyktingar granskas

BISTÅND2015-11-16

Riksrevisionen har inlett en granskning av hur biståndsmedel används för kostnader för asylsökande. Rapporten ska presenteras i mars nästa år.

Biståndsanslaget används för att betala kostnader för asylsökande från låg- och medelinkomstländer under deras första år i Sverige. De här kostnaderna har ökat från cirka 2 miljarder kronor år 2009 till cirka 8.9 miljarder kronor i år. Det motsvarar en ökning från 7 till 21 procent av biståndet. Nu ska Riksrevisionen se över hur avräkningen från bistånd till asylmottagande går till.

Beräkningarna i statsbudgeten av hur stor del av biståndsramen som kommer att användas till flyktingmottagande är osäker, eftersom de bygger på Migrationsverkets prognoser av flyktingströmmarna. Då det oftast är stor skillnad mellan prognos och utfall har den slutliga kostnaden under budgetåret avvikit från det belopp som aviserats i budgetpropositionen, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Avvikelserna har i första hand hanterats i regeringens vårbudget.

Syftet med den inledda granskningen är att se om omfördelningarna mellan utgiftsområden på grund av förändrade kostnader för flyktingmottagningen budgeteras, planeras och genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Enligt Riksrevisionen är granskningen motiverad utifrån behovet av en tillförlitlig statlig budgetering och verksamhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA