Bloggande polis får skadestånd

ARBETSRÄTT2011-09-07

Det var fel att avskeda den bloggande polisinspektören som gick under namnet Farbror Blå. Arbetsdomstolen anser att mannen utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Under perioden februari 2009 till mars 2010 bloggade polisen på internet under pseudonymen Radiobilspolisen Farbror Blå.

I juni 2010 avskedade Polismyndigheten i Skåne mannen.

Polisförbundet stämde staten och Rikspolisstyrelsen i Arbetsdomstolen, AD. Förbundet hävdade att polisinspektören endast utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Någon saklig grund för avskedande fanns inte, enligt Polisförbundet.

Arbetsgivaren hävdade däremot att innehållet i bloggen skadade allmänhetens förtroende för Polisen. På bloggen syntes det så kallade polismärket. Där skildrades påhittade brott och kränkningar begångna av poliser mot allmänheten men även handlingar poliskolleger emellan. Särskilt pekade arbetsgivaren på den kränkande kvinnosynen i bloggen.

AD konstaterar att staten inte anklagat polisinspektören för att ha brutit mot några lagar. Det finns inte heller något arbetsgivaren kan klaga på i det sätt mannen har skött sitt arbete på.

Dessutom har polisinspektören inte skrivit inläggen i tjänsten, utan på sin fritid. Mannen har inte heller haft någon ”utpräglad förtroendeställning” inom polisen. AD fäster också betydelse vid att den bloggande avsändaren är en påhittad figur, Farbror Blå.

Att texterna upplevts som kränkande och förtroendeskadliga kan inte hjälpas. Det är något staten måste tåla, enligt AD som även underkänner arbetsgivarens påstående att polisinspektören skulle ha samarbetssvårigheter.

AD dömer staten att betala 125 000 kronor i allmänt skadestånd till den avskedade mannen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.