Brett samarbete mellan biståndsrevisorer

BISTÅND2020-10-13

Riksrevisionen har tagit initiativ till en bred internationell diskussion om hur revisionsmyndigheter ska granska biståndsinsatser. Riksrevisionen konstaterar att det saknas en internationell praxis.

Riksrevisionen har bjudit in aktörer från både biståndsvärlden och världens revisionsmyndigheter till webbaserade seminarier om revisionsmyndigheters granskning av biståndsmedel. I praktiken är rutinerna olika i olika länder och olika biståndsorganisationer. Syftet med webbinarierna var enligt Riksrevisionen att lyfta fram dilemman, goda exempel, möjligheter och utmaningar.

”Med hjälp av paneldiskussionen och alla frågor vi fick från de engagerade åhörarna, så hoppas vi nu kunna bygga vidare på de erfarenheter och lärdomar som finns, så att revisionsmyndigheter kan vara involverade i granskningen av biståndsmedel på ett hållbart sätt”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Hon är vice ordförande i den kommitté som tagit initiativ till mötena. Kommittén, som arbetar med kapacitetsutveckling är en del av revisionsmyndigheternas internationella samarbetsorganisation.

För att öka effektiviteten i biståndet och inom utvecklingssamarbetet har organisationen kommit överens om ett antal principer. En central del är att använda ländernas egna system. Det innebär enligt pressmeddelandet att internationella givarorganisationer ska använda och stärka befintliga nationella institutioner, system och processer i länder de stödjer. De bör undvika att bygga parallella system för att hantera, implementera eller följa upp användningen av sina egna medel och projekt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA