Bristande rättssäkerhet vid sjukskrivning

SJUKPENNING2018-05-16
Läkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.

Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Av samtliga pågående sjukskrivningar beror 46 procent på psykiatriska diagnoser. Riksrevisionen har granskat processen när sjukskrivande läkare ska bedöma arbetsförmåga vid psykiatriska diagnoser. Enligt granskningen råder på flera områden osäkerhet kring vilka krav läkaren ska leva upp till. Det gör enligt myndigheten att sjukskrivningsprocessen riskerar att inte bli enhetlig och rättssäker.

”I grund och botten verkar det saknas samsyn mellan primärvårdsläkarna och Försäkringskassan om möjligheterna att mäta och gradera funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionens granskning är bristande kunskap inom försäkringsmedicin och psykiatri bland läkare i primärvården en försvårande omständighet, liksom tidsbrist när läkare möter patienter.

”En del av problemet beror på att läkarna upplever att det är oklart när ett läkarintyg anses vara tillräckligt underbyggt vid psykisk ohälsa. Läkarna har begränsad information om patientens arbetsuppgifter och arbetsvillkor och kort om tid för att bedöma arbetsförmåga”, förklarar projektledaren Tina Malmberg.

Många av de läkarintyg som läkare i primärvården skriver bedöms av Försäkringskassan som otillräckliga. Myndigheten begär därför ofta kompletteringar av olika slag. Det är en process som tar tid och kostar pengar, konstaterar Riksrevisionen.

”Bristerna innebär att enskilda riskerar att komma i kläm och utsättas för onödig oro i väntan på Försäkringskassans beslut om sjukpenning”, konstaterar Stefan Lundgren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.