Bild: Ekobrottsmyndigheten

Chef på Ekobrottsmyndigheten försökte påverka val av pristagare

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-03-04

En chef på Ekobrottsmyndigheten försökte påverka valet av pristagare för priset Årets brottsförebyggare, enligt Stiftelsen Tryggare Sverige. Efter medieuppmärksamheten kring myndigheten har generaldirektören kallats till utfrågning i riksdagens justitieutskott.

Som Publikt har rapporterat har Ekobrottsmyndigheten beslutat att omplacera en person som kritiserat ledning och arbetsmiljö på myndigheten. Det handlar om chefsåklagaren Stefan Lundberg, som Publikt tidigare intervjuat anonymt men som nu valt att framträda med namn.

Stefan Lundberg har länge varit en av Sveriges främsta experter på brottsförebyggande arbete, och han kommer i morgon att få ta emot Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2021. Men stiftelsens generalsekreterare Magnus Lindgren berättade redan i går för SVT om påtryckningar från biträdande enhetschefen Anna Karin Hansen på Ekobrottsmyndigheten för att påverka stiftelsens val av pristagare.

– När vi hade offentliggjort nomineringarna till priset ringde hon och ville uppmärksamma oss, som en seriös aktör, på att Stefan Lundberg är en omdebatterad och kontroversiell person, säger Magnus Lindgren till Publikt. Hon sade också att han inte längre arbetar med brottsförebyggande frågor.

Magnus Lindgren frågade på vilket sätt och för vilka Stefan Lundberg är omdebatterad och kontroversiell. Anna Karin Hansen svarade enligt Magnus Lindgren att hon inte kunde gå in på det av hänsyn till Stefan Lundberg.

Han frågade också om Stefan Lundberg begått något brott och fick svaret ”nej, absolut inte”.

Magnus Lindgren säger att han upplevde samtalet som både konstigt och obehagligt.

– Jag kan inte tolka det på annat sätt än att hon ytterst ville påverka vår interna process.

Han framhåller också att Stiftelsen Tryggare Sverige inte aktivt gått ut till media med uppgifterna om påtryckningar.

– Jag blev i går uppringd av en journalist på Uppdrag granskning, och då berättade jag om det.

I samtalet med Anna Karin Hansen hade han också påpekat att Stefan Lundberg fortfarande står som ansvarig för brottsförebyggande arbete på Ekobrottsmyndighetens hemsida, något som Anna Karin Hansen förnekade.

– Sedan fick jag ett ganska bryskt mejl från henne där hon bad mig skicka en aktuell länk till vad jag hävdade att jag hade hämtat. Och jag hade ju rätt, de hade missat att uppdatera sidan. Men vi ger ju dessutom priset för det man har åstadkommit, inte vad man ska göra i framtiden.

Publikt har sökt både Anna Karin Hansen och generaldirektör Monica Rodrigo. Ingen av dem vill ställa upp på en intervju, men Anna Karin Hansen förnekar i en skriftlig kommentar att hon ska ha gjort några påtryckningar.

”Det har gått en information till Stiftelsen Tryggare Sverige som i sin tur gav oss information om felaktigheter på vår mobila hemsida. En sida som Tryggare Sverige hade använt för att göra sina faktakontroller inför sin nominering. Frågan har hanterats på enhetsnivå. Monica Rodrigo kommer därför inte att uttala sig i frågan”, skriver hon.

Anna Karin Hansen har i en intervju med SVT sagt att hon inte minns att hon använt ordet kontroversiell, och att syftet med samtalet var att tala om att Stefan Lundberg har lämnat det brottsförebyggande arbetet på myndigheten.

Stefan Lundberg har omplacerats till operativ åklagare, något han inte arbetat med på över 20 år. Han säger till Publikt att han blev omtumlad och chockad när han fick höra om samtalet.

– Jag trodde inte att det var sant. Och det är förstås smolk i glädjebägaren. Många kolleger inklusive fackliga företrädare har blivit väldigt upprörda.

Anna Karin Hansen internrekryterades i höstas från en åklagarkammare till posten som biträdande enhetschef på enheten för kommunikation och brottsförebyggande verksamhet. Fack och medarbetare reagerade på hur anställningsprocessen hanterades. Tjänsten hade annonserats och kandidater intervjuats, men därefter avbröts rekryteringen och Anna Karin Hansen fick jobbet genom ett arbetsledningsbeslut.

Samtidigt som Anna Karin Hansens kontakter med Tryggare Sverige uppmärksammats i medierna har Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo kallats till utfrågning i riksdagens justitieutskott, enligt uppgift till Dagens juridik. Det är Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker som lyft frågan efter gårdagens Uppdrag granskning om visselblåsare. Där berättas om Stefan Lundbergs omplacering och att myndighetens experter hindrats från att träffa enskilda riksdagsledamöter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA