Bild: Ekobrottsmyndigheten

Facken kräver arbetsmiljöundersökning

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2020-11-30

Ledningen för Ekobrottsmyndigheten har beslutat att fullfölja en ifrågasatt omplacering av ett skyddsombud på huvudkontoret i Stockholm. Samtidigt kräver huvudskyddsombuden på myndigheten att en oberoende medarbetarundersökning om arbetsmiljön genomförs.

Publikt har tidigare rapporterat om medarbetares kritik mot vad de uppfattar som tystnadskultur och toppstyrning på Ekobrottsmyndigheten. ”Arbetsmiljön är oerhört giftig och skadlig”, säger en anställd till Publikt.

De personer som Publikt talat med anser att bristerna i arbetsmiljön även har påverkat myndighetens effektivitet. ”Glöden i en av Sveriges viktigaste myndigheter har falnat”, säger en av dem.

Publikt har talat med flera anställda, som inte vågar framföra sin kritik öppet på grund av att de upplever att det finns risk för repressalier. Samtliga kopplar problemen till den ledningskultur som generaldirektör Monica Rodrigo skapat, med chefer som enligt anställdas uppfattning är lojala med henne eller inte vågar protestera. Strax efter sitt tillträde 2018 anställde Monica Rodrigo tre toppchefer som hämtades från hennes tidigare arbetsplats Rättsmedicinalverket, och därefter har nästan alla övriga personer i ledningsgruppen bytts ut.

På en enhet, ledd av en av de tre personer som Monica Rodrigo rekryterade från Rättsmedicinalverket, har personalen begärt ett ingripande från företagshälsovården. Efter att på myndighetens uppdrag ha genomfört individuella samtal med medarbetarna på enheten konstaterar företagshälsovården Feelgood att det råder en hög stressnivå i hela arbetsgruppen: ”Upprördhet, oro över sin egen och/eller kollegors arbetsmiljö och mående”.

Stressen härrör enligt Feelgood inte från arbetsbelastningen utan från hur ledarskapet fungerar, med avsaknad av styrdokument, bristande sakkompetens hos chefen och rädsla för att lyfta åsikter eller kritik till chefen.

Företagshälsovården rekommenderar en krishantering som kan leda till en omstart, och därefter ett utvecklingsarbete som bland annat ska etablera ”tydliga forum och metoder för att hantera potentiella konfliktområden”. Myndigheten har beslutat att anlita Feelgood som stöd även i denna process.

Medarbetare på enheten säger till Publikt att de ser det som ett problem att det är den kritiserade chefen som ska leda detta arbete.

Samtidigt har arbetsgivaren beslutat att omplacera en person som är skyddsombud och facklig företrädare på enheten. Skyddsombudet och hens fackliga företrädare anser att omplaceringen saknar saklig grund.

– Detta handlar enbart om att jag har framfört kritik gällande ledarskapet och brister i arbetsmiljön, säger skyddsombudet till Publikt.

På onsdagen i förra veckan hade Ekobrottsmyndighetens centrala arbetsmiljökommitté möte. Där lyfte Per Thörnqvist, huvudskyddsombud från Polisförbundet, frågan om en medarbetarundersökning om den psykosociala arbetsmiljön. Ingen sådan har gjorts under Monica Rodrigos tid som generaldirektör – den senaste är från 2015.

– När jag ser och hör signaler om problem i arbetsmiljön vill jag veta om det stämmer, säger Per Thörnqvist till Publikt. Det här är en fråga vi måste driva tillsammans med arbetsgivaren.

Andra varningssignaler som Per Thörnqvist ser är skyddsombud som hoppat av sitt uppdrag och täta chefsbyten inom den polisiära delen av myndigheten.

– Sådant kan i och för sig inträffa ändå, men helhetsbilden gör att man måste ställa frågan om det finns ett samband, säger han.

Polisförbundet fick på arbetsmiljökommitténs möte stöd från företrädare för ST och Saco-S i kravet på en oberoende och anonymiserad arbetsmiljöundersökning.

STs huvudskyddsombud, tillika avdelningsordförande, Therese Isaksson säger att det är hög tid att ta fram fakta om den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är inte första gången vi kräver det, och vi i facken var väldigt eniga. Alla kanske inte kan eller vågar framföra sin uppfattning direkt till chefen. Och går det för lång tid mellan undersökningarna går de inte ens att följa upp, för det finns inget att följa upp ifrån.

Publikt har sökt Ekobrottsmyndighetens HR-chef Ylva Sundberg för en kommentar. Hon svarar i mejl att hon inte ”har möjlighet” att svara på frågor i ett telefonsamtal. Hon skriver att myndigheten planerar en arbetsmiljöundersökning nästa år, och understryker att man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Varken STs Therese Isaksson eller Polisförbundets Per Thörnqvist har uppfattat information från arbetsgivaren om att en arbetsmiljöundersökning är inplanerad.

– Men det är ju positivt om det är så, säger Per Thörnqvist. Och det är angeläget att den genomförs så snart som möjligt, under första kvartalet 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA