Bild: Rickard Kilström

Chefer kritiserar generaldirektör

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-05-06

Flera höga chefer på Ekobrottsmyndigheten går i en serie artiklar i Dagens Industri öppet ut med kritik mot generaldirektören Monica Rodrigo. I en kommentar till Publikt skriver justitiedepartementet att man ”följer situationen vid Ekobrottsmyndigheten noga”.

Publikt har sedan i höstas rapporterat om medarbetares kritik mot arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten, EBM. Vittnesbörden har handlat om tystnadskultur, utskällningar och toppstyrning. De lokala facken har samfällt krävt att en arbetsmiljöundersökning görs, vilket inte skett sedan Monica Rodrigo tillträdde som generaldirektör i mars 2018.

Nu har Dagens Industri i en rad artiklar redovisat liknande kritik från chefer på myndigheten. Upprinnelsen var att chefer på rättsavdelningen inte delade Monica Rodrigos uppfattning i en sakfråga där myndigheten skulle lämna ett remissvar till justitiedepartementet. Rättsenheten ville då skicka med sin avvikande mening i yttrandet, vilket generaldirektören inte tillät. Det resulterade i att tjänstemännen gjorde flera så kallade tjänsteanteckningar.

Publikt har tagit del av tjänsteanteckningarna. I en av dem skriver rättschefen Eva Melander Tell att Monica Rodrigo sagt att en avvikande mening skulle skicka signaler till departementet att hon var illojal, samt ”signaler om ytterligare kontroverser inom myndigheten och att cheferna inte är lojala mot generaldirektören”. Hon skriver också att hon uppfattade samtalet som ”synnerligen obehagligt”.

Därefter har ytterligare två chefer framträtt i Dagens Industri med öppen kritik mot generaldirektören: Gunilla Sandblom och Ted Murelius, chef respektive biträdande chef för finansmarknadskammaren.

”Vår lojalitet är mot EBM, myndigheten och dess uppdrag. Det kan ju inte vara så att man i första hand ska vara lojal mot en generaldirektör”, säger Ted Murelius till tidningen. Han tillägger att varje form av interncensur är direkt kontraproduktiv.

Gunilla Sandblom framhåller att tidigare generaldirektörer uppmanat chefer att vara en del i debatten, medan Monica Rodrigo gjort klart att det är hon som för Ekobrottsmyndighetens talan.

Monica Rodrigo svarar Dagens Industri att hon inte alls känner igen kritiken och att hon inte fått någon sådan feedback. I en kommentar på myndighetens intranät skriver hon att hon ”tycker att det är allvarligt om mitt ledarskap upplevs på det sättet som beskrivs i artiklarna i Dagens Industri och att det finns all anledning för mig att arbeta vidare med det”. Vidare berättar hon att hon får coachning i sitt ledarskap och att myndighetens ledningsgrupp haft en diskussion om ”hur vi kan jobba framåt”.

Publikt har sökt den ansvarige ministern Mikael Damberg, S, för en kommentar. Han har avstått från att lämna någon kommentar, men i ett mejl skriver statssekreteraren Elisabeth Backteman att det ytterst är generaldirektören som ansvarar för att skapa goda arbetsförhållanden på Ekobrottsmyndigheten.

”Med anledning av den informationen som framkommit har också jag en kontinuerlig dialog med generaldirektören och följer situationen vid Ekobrottsmyndigheten noga. Som jag förstår det tar generaldirektören den kritik som framkommit rörande hennes ledarskap på stort allvar och vidtar åtgärder för att förbättra arbetsmiljön”, skriver statssekreteraren i mejlet till Publikt.

STs avdelningsordförande Thérèse Isaksson säger till Publikt att de senaste händelserna har utspelat sig på huvudkontoret, där hon inte arbetar, och att hon ”blev lika överraskad som alla andra” av chefernas kritik mot ledningen.

– Men alla blir fundersamma över vad som händer. Och om det är problem med ledarskapsstilen blir till slut alla påverkade.

Arbetet med den arbetsmiljöundersökning som facken begärt har påbörjats, säger hon.

– Än så länge är vi delaktiga, men det är inte klart än och vi får se hur det fortlöper.

STs lokala skyddsombud på huvudkontoret, Pernilla Kaller, lyfte tillsammans med företrädare för Saco-S på onsdagen frågan om arbetsmiljön på ett möte i den lokala arbetsmiljökommittén.

– Jag flaggade för att vi ser allvarligt på detta. Framför allt att det gäller myndighetens chef gör frågan känsligare och allvarligare.

Facken ställde frågor på mötet om vilka åtgärder som ledningen vidtagit och planerat att vidta, säger Pernilla Kaller.

– I nuläget är jag nöjd med svaret, men det är viktigt att frågan följs upp och att man arbetar med detta.

Publikt har även talat med en mångårig medarbetare på huvudkontoret, som som vill vara anonym. Medarbetaren säger att chefernas öppna kritik bekräftas av många av de anställda.

– Alla talar igenkännande om det som kommer fram i artiklarna. Vi vet att det är så här. Om någon drar en vits vet alla vilken adressen är.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Margareta Björck (ej verifierad) tors, 05/13/2021 - 16:06
Enligt Förvaltningslagen 30 § är det en rättighet för statligt anställda att anteckna avvikande mening om de deltar i ett beslut (t ex som föredragande), men inte instämmer i chefens ställningstagande. Den som inte gör det ska anses ha ställt sig bakom beslutet. Är det ens tillåtet för en GD att försöka hindra medarbetare från att få en avvikande mening antecknad?

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA