Stefan Lundberg blir utköpt av Ekobrottsmyndigheten.
Bild: Ekobrottsmyndigheten, Ann-Sofi Andersson
Stefan Lundberg blir utköpt av Ekobrottsmyndigheten.

Kritisk medarbetare utköpt av Ekobrottsmyndigheten

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-06-28

Stefan Lundberg, som hotades av omplacering efter sin kritik mot ledningen på Ekobrottsmyndigheten, har accepterat en uppgörelse som innebär att han säger upp sig och slutar på myndigheten.

Publikt har vid flera tillfällen rapporterat om kritik mot ledningen och arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten. Vittnesmål till Publikt beskriver myndigheten som präglad av en tystnadskultur som innebär att få vågat säga sin mening. En som ändå gjort det är chefsåklagaren Stefan Lundberg.

Under våren har det pågått fackliga förhandlingar mellan fackförbundet Akavia och arbetsgivaren om omplacering av Stefan Lundberg. Akavias ombudsman beskriver åtgärden som en ”bestraffningsomplacering” på grund av att han uttalat kritik mot bland andra generaldirektören Monica Rodrigo.

Arbetsgivarens tanke var att Stefan Lundberg skulle arbeta som operativ åklagare, arbetsuppgifter som han inte sysslat med på över tjugo år.

Men nu blir det i stället ett utköp – och ett nytt arbete hos Polisen. Ekobrottsmyndigheten betalar Stefan Lundberg lön fram till sista februari nästa år, samtidigt som han från september ska arbeta med brottsförebyggande arbete inom Polismyndighetens nationella bedrägericenter.

Han får också drygt 300 000 kronor i ett engångsbelopp.

– Enda orsaken till att jag skrev på är omsorgen om min egen hälsa. Jag har varit sjukskriven i fyra månader, och det som betyder något för mig nu är att komma i arbete, säger Stefan Lundberg.

Av förhandlingsprotokollet framgår att Akavia inte ändrat uppfattning när det gäller den tänkta omplaceringen. Eftersom arbetsuppgifterna skulle bli så annorlunda var det fråga om uppsägning – en obefogad sådan – enligt förbundet. Dessutom var det enligt Akavia fråga om kränkning av föreningsrätten, då omplaceringen var en form av repressalie mot Stefan Lundberg i hans roll som skyddsombud och fackligt förtroendevald.

Stefan Lundberg säger att det nya jobbet stämmer väl med hans kompetens och att han är nöjd med det.

– Men det är klart att det är kluvna känslor. Jag har varit med på Ekobrottsmyndigheten sedan bildandet 1998, och har trivts med arbetet, kollegerna och uppdraget. Men det som hänt på senare tid med ledarskapet och den giftiga arbetsmiljön har förändrat mina och andras känslor för att jobba på den här myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA