– Rätten att som anställd uttrycka kritik på myndigheten är uppenbarligen kontroversiell, säger Linda Snecker, V.
Bild: Jessica Segerberg
– Rätten att som anställd uttrycka kritik på myndigheten är uppenbarligen kontroversiell, säger Linda Snecker, V.

Utskottsledamöter kritiska mot Ekobrottsmyndighetens ledning

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-03-11

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo var i dag inbjuden till riksdagens justitieutskott för att svara på frågor. ”Stämningen var kritisk, från höger till vänster”, säger utskottsledamoten Linda Snecker, V.

Johan Pehrson, riksdagsledamot för Liberalerna och ledamot av justitieutskottet, säger till Publikt att man ofta bjuder in myndighetsföreträdare inom utskottets arbetsområde, men att denna inbjudan också var påkallad av allvarliga påståenden i massmedierna.

– Vi diskuterade frågor om ledning, styrning och öppenhet.

Publikt har vid flera tillfällen rapporterat om kritik från medarbetare på Ekobrottsmyndigheten, EBM, om att ledningen toppstyr verksamheten och att det råder en utbredd tystnadskultur. En av kritikerna, chefsåklagare Stefan Lundberg som även är fackligt förtroendevald och skyddsombud, har nyligen omplacerats.

I SVTs Uppdrag gransknings reportage nyligen om visselblåsare uppmärksammades också att EBMs generaldirektör Monica Rodrigo stoppat medarbetare från att träffa enskilda folkvalda politiker som bett om möten.

Enligt utskottsledamöterna Linda Snecker och Johan Pehrson hänvisade Monica Rodrigo till förvaltningslagens förbud för myndigheter att bedriva lobbying som förklaring till att sådana träffar hindrats.

– Hon hade en mycket stram syn på kommunikation, och vi från Liberalerna tyckte att det lät väldigt ängsligt, säger Johan Pehrson. Risken är att man skapar en miljö där människor känner sig osäkra på att prata.

Linda Snecker tolkar uttalandet som att generaldirektören inte litar på sina anställda. Hon säger att hon också ställde frågor om repressalier mot anställda som uttrycker kritik.

– Rätten att som anställd uttrycka kritik på myndigheten är uppenbarligen kontroversiell.

Hon säger att hon inte blev lugnad av svaren.

– Det är uppenbart att hon inte tar kritiken på allvar. Nu behövs antingen en rejäl åtgärdsplan för Ekobrottsmyndigheten eller en annan ledning. Jag har väldigt lågt förtroende för henne som myndighetschef.

Johan Pehrson säger att han kommer att lyfta frågan om Ekobrottsmyndigheten vid nästa möte med de ansvariga ministrarna, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg, båda S.

– Jag har ingen anledning att tro att regeringen är ointresserad av de brister som är uppenbara i förtroende och funktion när det gäller ledarskapet. Det är ingen politisk tvistefråga om vi ska ha bra eller mindre bra arbetsplatser. Ytterst bekämpar vi brottsligheten bäst om medarbetarna mår bra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA