Bild: Ekobrottsmyndigheten

Chef på Ekobrottsmyndigheten anmäld

EKOBROTTSMYNDIGHETEN2021-05-26

Ännu en hög chef på Ekobrottsmyndigheten har anmälts för kränkande särbehandling. Utredningen av anmälan hanteras internt och är efter närmare ett halvår inte klar, rapporterar Dagens Industri.

Anmälan gäller en av de högsta cheferna på myndigheten. Enligt anmälaren, som intervjuas av Dagens Industri, eskalerade de kränkande handlingarna under förra hösten. I december gjorde hon en formell anmälan, men först i april i år fick hon ta del av ett utkast till en rapport. Däremot fick hon inte se det material som ligger till grund för utkastet.

Anmälaren säger också att hon fick beskedet att personalenheten är ett stöd för chefer, och hon anser därför att den är jävig. Chefen har stöd av generaldirektör Monica Rodrigo och får inte ifrågasättas, är anmälarens bedömning. ”Man vill att det ska ta lång tid, att det ska rinna ut i sanden”, säger hon till tidningen.

Den uppfattningen delas av Milla Jonsson, expert på arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Hon säger till tidningen att det är obegripligt att en HR-funktion som ska stötta chefer utreder samma chefer: ”I min värld är det jäv”. Milla Jonsson är också kritisk till den långa utredningstiden.

HR-chefen Ylva Sundberg säger till Dagens Industri att den utdragna processen är beklaglig, men att utredningsarbetet görs grundligt och att det är viktigt att det blir rätt. Hon svarar inte direkt på frågan om jäv, men hävdar att ”vi har kompetens att genomföra den här typen av utredningar”.

Publikt och flera andra medier har tidigare rapporterat om en annan anmälan om kränkande särbehandling på Ekobrottsmyndigheten. Den gjordes av chefsåklagaren Stefan Lundberg. I den – interna – utredningen hördes inga vittnen, endast anmälaren och den anklagade chefen. I hans fall vill arbetsgivaren göra en omplacering eller ett utköp, vilket lett till långdragna tvisteförhandlingar mellan myndigheten och fackförbundet Akavia.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA