Deltidsarbete en orsak till skillnad i pension

PENSION2024-05-06

Att kvinnor i genomsnitt får lägre pension än män beror delvis på deltidsarbete, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport. Men enligt rapporten är det svårt att avgöra hur stor betydelse just deltidsarbetet har.

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män, och det bidrar till att kvinnor får lägre pension. Mer än var fjärde kvinna, men bara var tionde man, jobbar deltid. Samtidigt är det färre kvinnor än män som arbetar och kvinnorna har lägre genomsnittlig lön än männen har. Tillsammans bidrar de här faktorerna enligt ISF till att kvinnor får lägre livsinkomster och därmed lägre pensioner.

”För alla faktorerna har könsskillnaderna minskat över tid, och därför minskar också skillnaderna mellan kvinnors och mäns genomsnittliga pensioner. Men det är fortfarande långt kvar innan arbetsinkomster och pensionsinkomster är jämställda”, konstaterar ISFs projektledare Per Gustafson i ett pressmeddelande.

Eftersom pensionerna baseras på hela livets inkomster kommer det också att dröja länge innan en mer jämställd arbetsmarknad får fullt genomslag i de inkomstgrundade pensionerna, understryker ISF i rapporten.

Hur stor del av skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner som beror på just skillnader i deltidsarbete är dock oklart, enligt ISF. Den forskning som finns ger inga tydliga svar.

”En anledning till att det är svårt att beräkna deltidsarbetets betydelse är att pensionerna baseras på hela livets arbete och inkomster, och att det saknas registerdata eller andra bra data om människors arbetstid över hela livet”, förklarar Per Gustafson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA