Digitala möten effektiva för myndigheter

DIGITALISERING2018-02-27
Resfria digitala möten sparar både tid och pengar för de myndigheter som tillämpar dem. Samtidigt minskar myndigheterna sin klimat- och miljöpåverkan. Det rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV.

ESV redovisar erfarenheter från projektet Remm, resfria/digitala möten i myndigheter, som drivs av Trafikverket. Trafikverket fick 2011 ett regeringsuppdrag att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheter. Remm blev ett projekt för att koordinera samverkan mellan från början 18 myndigheter i deras arbete med att öka andelen digitala möten, inom och mellan myndigheterna. Idag deltar ett 80-tal myndigheter.

Statens möten kostar enligt ESV cirka 33 miljarder kronor per år. En stor del av möteskostnaderna orsakas av medarbetarnas resor till och från mötena. Resor som oftast även genererar en stor mängd utsläpp av koldioxid. Därför hade arbetet med Remm redan från början sin utgångspunkt i ett miljöekonomiskt perspektiv. Ett tidigare pilotprojekt hade visat stora skillnader mellan myndigheter som lyckades och de som lyckades mindre bra.

”Baserat på framgångsfaktorerna tog Trafikverket fram handledningen Resfria möten, där man beskriver en metod i tio steg för att komma igång med digitala möten på ett organiserat sätt. Handledningen låg sedan till grund för Remm-projektet”, kommenterar Trafikverkets projektledare Ulf Pilerot i ett pressmeddelande.

Projektet har numer större fokus på effektivitet. Den ekonomiska nyttan är stor för staten när tjänsteresor byts mot digitala möten. Kostnader för tjänsteresor minskar, tid sparas och organisationen blir mer effektiv. Digitala möten ger också förbättrade och helt nya möjligheter att samverka med andra myndigheter, organisationer och medborgare, för att möta ökade krav på god och snabb samhällsservice, konstaterar ESV.

För att dra nytta av möjligheterna med digitala möten behöver kulturen på myndigheten förändras. Digitala möten ska bli en naturligt integrerad del i myndigheternas möteskultur.

”Ibland kan det vara fråga om ganska enkla åtgärder för att förändra kulturen på en arbetsplats. Kanske behöver det bara vara att en person kommer in och säger 'tänk på det här'. Men vanligen krävs det ett mer genomtänkt, systematiskt och långsiktigt arbete för att nå effekt”, kommenterar Ulf Pilerot.

De myndigheter som har deltagit i Remm har minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med i genomsnitt 23 procent per anställd under en femårsperiod, enligt statistik från Naturvårdsverket. Det kan jämföras med en minskning på 4 procent per anställd bland övriga myndigheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.