DO stämmer Malmö universitet

MALMÖ UNIVERSITET2018-11-22
Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer staten för diskriminering. Ärendet handlar om bristande tillgänglighet för en student med hörselnedsättning på Malmö universitet.

DO anser att en student har utsatts för diskriminering av Malmö Universitet. Studenten påbörjade en utbildning hösten 2016. Inför terminsstarten tog hon kontakt med universitets stödenhet för personer med funktionsnedsättning och berättade om sin hörselnedsättning och vilka behov hon hade för att kunna ta del av undervisningen. Bland annat diskuterades tillgången till mikrofon och teleslinga i utbildningssalarna, skriver DO i ett pressmeddelande. Trots det använde föreläsarna under höstterminen sällan mikrofon och föreläsningarna hölls återkommande i salar utan teleslinga.

Studenten tog upp problemen på nytt med stödenheten inför vårterminen 2017, men det skedde ingen förbättring. Föreläsningarna fortsatte att hållas utan mikrofon och i salar utan teleslinga. Enligt DO har universitetet genom att inte vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet utsatt studenten för diskriminering.

”Den här studenten har inte fått det stöd som hon har rätt till vilket har lett till att hon inte har kunnat ta del av undervisningen. Malmö universitet har enligt DO brustit i att leva upp till de krav på tillgänglighet som man ska kunna ställa på en statlig myndighet”, kommenterar DOs processförare Josefina Yalo i pressmeddelandet.

Enligt stämningsansökan kräver DO att staten betalar diskrimineringsersättning till den utsatta studenten.

Bristande tillgänglighet

Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Som statlig myndighet har Malmö universitet ett särskilt ansvar för tillgänglighet enligt förordningen om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken.

Källa: Diskrimieringsombudsmannen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.