Universitet medger diskriminering

DISKRIMINERING2019-02-01
Det var diskriminering när Malmö universitet inte gav tillräckligt stöd till en student med nedsatt hörsel. Det medger universitetet, som nu i tingsrätten accepterat att betala 30 000 kronor i ersättning.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde Malmö universitet inför domstol för diskriminering, sedan en kvinnlig student med hörselnedsättning inte fått det stöd lagen kräver. I domen från Stockholms tingsrätt medger universitetet att det inte vidtagit skäliga åtgärder för att studenten skulle komma i en jämförbar situation med andra studenter. Därmed har universitetet utsatt studenten för diskriminering som har samband med bristande tillgänglighet, konstaterar DO i ett pressmeddelande.

Mot bakgrund av medgivandet har parterna träffat en överenskommelse som innebär att universitetet betalar 30 000 kronor i ersättning till kvinnan. Överenskommelsen mellan parterna har fastställts av domstolen och ärendet är därmed avslutat för DOs del.

Studenten började sin utbildning vid universitetet hösten 2016. Inför terminsstarten tog hon kontakt med universitetets stödenhet för personer med funktionsnedsättning och berättade om sin hörselnedsättning och vilka behov hon hade för att kunna ta del av undervisningen. Bland annat diskuterades tillgång till mikrofon och teleslinga i utbildningssalarna. Hösten 2016 använde föreläsarna sällan mikrofon och föreläsningarna hölls återkommande i salar utan teleslinga.

Studenten påtalade återigen problemen för universitetets stödenhet inför vårterminen 2017, men trots det fortsatte föreläsningarna att hållas utan mikrofon och i salar utan teleslinga. DO valde att gå till domstol med ärendet därför att myndigheten ansåg att universitetet utsatt studenten för diskriminering.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.