DO vill inte släppa ifrån sig tillsyn

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN2021-05-11
Diskrimineringsombudsmannen, DO, är starkt kritisk till utredningsförslaget att myndigheten ska släppa ifrån sig tillsynsansvar för verksamhet som regleras av skollagen till Skolinspektionen.

Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen har bland annat föreslagit att tillsynen av för den skollagsreglerade verksamheten ska flyttas över från DO till Skolinspektionen. Den särskilde utredaren Thomas Bull anser att det skulle effektivisera tillsynen och öka regelefterlevnaden, och ge barn och elever ett bättre skydd mot diskriminering.

Enligt DOs remissvar på utredningen finns omständigheter som starkt talar emot den föreslagna lösningen. Den skulle enligt myndigheten exempelvis innebära ett avsteg från principerna bakom den sammanhållna diskrimineringslagstiftningen och en gemensam ombudsmannamyndighet. En uppdelning skulle enligt DO också innebära en risk att diskrimineringsfrågorna blir mindre synliga. Myndigheten pekar även på risken att en uppdelning av tillsynsansvaret kan leda till motstridiga tolkningar och bristande enhetlighet i rättstillämpningen. Det skulle vara en bättre lösning att ge DO rättigheter och resurser att som part föra talan för enskilda i domstol.

Myndigheten ställer sig bakom andra delar av utredningens förslag som syftar till att skapa mer effektiv tillsyn över arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder. Enligt DO kan de förändringar som föreslås bidra till att förbättra lagstiftningens genomslag inom arbets- och utbildningsområdet.

Förslaget att DO ska få möjlighet att utfärda föreskrifter om arbetet med aktiva åtgärder skulle enligt remissvaret ge möjlighet att förtydliga och fylla ut de övergripande bestämmelserna i diskrimineringslagen. Det skulle kunna bidra till bestämmelsernas bättre genomslag, skriver myndigheten.

När det gäller utredningens slutsats att vite också i fortsättningen ska vara den mest lämpliga sanktionsformen vid brister i det aktiva åtgärdsarbetet skriver DO att det finns en risk att vitesförelägganden som sanktion fortsatt kommer att innebära betydande svårigheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.