Utredningen om diskrimineringslagen har precis lämnats över till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, MP.
Utredningen om diskrimineringslagen har precis lämnats över till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, MP.

Utredare föreslår ändringar i diskrimineringslagen

DISKRIMINERING2020-12-15
Ett starkare samarbete mellan Diskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket samt en möjlighet för facket att runda DO för kunna få till ett beslut om vite. Det skulle bidra till en mer effektiv tillsyn av diskriminering på arbetsplatser, enligt en statlig utredning.

Utredningen, som under tisdagen lämnade över ett delbetänkande till jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, MP, har haft i uppgift att klarlägga om skrivningarna om tillsyn i diskrimineringslagen är ändamålsenliga för att få arbetsgivare att följa lagen. Man ska också komma med förslag på eventuella förbättringar i lagtexten.

Ett sådant förslag som utredningen presenterar är att man bör ta bort skrivningarna om att det är frivilligt för arbetsgivare att följa bestämmelserna i samband med att DO utövar tillsyn.

”Det är något paradoxalt med att en lagstiftning som ytterst vilar på skyddet av mänskliga rättigheter så starkt betonar att detta skydd ska åstadkommas på frivillig väg”, skriver utredaren Thomas Bull.

Utredaren vill också se en möjlighet för DO att ta fram föreskrifter som anger exempelvis när en arbetsgivare behöver ta till åtgärder för att motverka diskriminering, och vad dessa åtgärder ska bestå av. Detta föreslås ske i samverkan med arbetsmarknadens parter. Man vill också att ett särskilt föreskriftsråd för detta ska inrättas inom DO.

Vilka sanktioner som ska kunna sättas in i när det kommer till diskriminering berörs också av utredaren. Möjligheten att belägga den arbetsgivare som inte följer diskrimineringslagen med vite föreslås finnas kvar även i fortsättningen.

Utredaren resonerar också kring möjligheten att införa sanktionsavgifter för att få fler att följa lagen. Sanktionsavgifter är lite skarpare eftersom de kan påföras utan att arbetsgivaren ges tillfälle att rätta till problemen. Men det skulle bli problematiskt eftersom det är svårt att avgöra vad som är en överträdelse av lagen och vad som inte är det, anser utredaren.

Den så kallade Nämnden mot diskriminering, som är den nämnd som prövar vitesfrågor kring diskrimineringslagen, bör finnas kvar även i framtiden, skriver utredaren i sitt förslag. Däremot kan det finnas anledning att minska antalet ledamöter i nämnden, för att förenkla handläggningen av ärenden, menar man.

Ett annat förslag är att centrala arbetstagarorganisationer, som har tecknat kollektivavtal med arbetsgivaren i fråga, ska kunna vända sig direkt till nämnden för att väcka talan om vite. I nuläget är det i första hand DO som kan göra detta, och facket har sedan så kallad subsidiär rätt till detsamma förutsatt att DO avstår att väcka talan om vite.

Enligt utredaren är det normala dock att DO avstår sin framställan för att facket ska få möjlighet att göra detta själva, vilket gör hela förfarandet onödigt, menar utredaren.

Utredningen föreslår vidare att Arbetsmiljöverket och DO ska inleda ett starkare samarbete kring det systematiska arbetsmiljöarbetet än vad som är fallet i dag.

Regeringen ska nu ta ställning till utredarens förslag och sedan presentera ett eventuellt förslag till ny lag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.