Domare bedömer sjukintyg olika

SJUKPENNING2018-05-15

Förvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.

Domare i Förvaltningsrätten tolkar lagstiftningen olika, när det gäller vad som ska krävas av den som är sjukskriven för att styrka sin nedsatta arbetsförmåga. Det framgår av de ärenden som överklagats till kammarrätterna.

I kammarrätterna har domarkåren uppmärksammat att en del domare ställer för höga krav på bevisningen. Det innebär i praktiken innebär en hårdare bedömning av sjukintygen.

Enligt Thomas Rolén, chef för Kammarrätten i Stockholm, kan de olika bedömningarna ge stora konsekvenser för de sjuka som överklagar Försäkringskassans beslut: 

”Man skriver i domskälen på ett sådant sätt, så att vi uppfattar att man i vissa fall kräver mer bevisning än vad som vi anser är befogat. Konsekvensen kan bli att en enskild som träffar på någon som ställer högre krav har svårare att få sin förmån. Och det är naturligtvis inte bra”, säger han till Ekot.

Enligt Thomas Rolén återfinns problemen med varierande krav på bevisningen i alla tolv förvaltningsrätterna. Det framgår också av att det är stora variationer i hur ofta förvaltningsdomstolarna ändrar Försäkringskassans beslut. Under 2017 ändrade förvaltningsrätten i Luleå besluten i 23 procent av samtliga fall, medan förvaltningsrätten i Göteborg gick emot Försäkringskassan i 9 procent av fallen, uppger Ekot.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.