Domare fälldes i Statens ansvarsnämnd

STATENS ANSVARSNÄMND2023-01-25

Ingen högt uppsatt statsanställd avskedades förra året efter beslut i Statens ansvarsnämnd, visar myndighetens årsstatistik. Däremot varnades två domare och ytterligare en domare anmäldes till åtal misstänkt för tjänstefel.

När statsanställda anses ha begått fel i tjänsten kan det leda till påföljder som varning, åtal eller avsked. Ärenden som gäller höga myndighetschefer, domare, åklagare, professorer och andra statsanställda med höga befattningar prövas av Statens ansvarsnämnd, som tar ställning till anmälningar från anställningsmyndigheten, Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern, JK.

Under 2022 prövade och avgjorde Statens ansvarsnämnd fem sådana anmälningar och besvarade en fråga om avsked från en domstol. Det ligger i linje med de senaste årens siffror. År 2021 och 2020 avgjordes åtta respektive nio ärenden.

Några beslut om avsked eller avstängningar av högt uppsatta statsanställda togs inte under fjolåret. Däremot beslutade Statens ansvarsnämnd om en åtalsanmälan. Ärendet gällde en rådman vid en tingsrätt som misstänktes för tjänstefel sedan hon missat att häva ett häktningsbeslut, vilket lett till att en person satt felaktigt frihetsberövad i nio dagar.

Två domare varnades också av ansvarsnämnden under året.

I det ena fallet hade en rådman vid en tingsrätt inte dokumenterat ett tillfälligt beslut om ensam vårdnad. I ett annat vårdnadsmål hade rådmannen underlåtit att ta beslut och inte upprättat protokoll. Rådmannen ansåg själv att han inte kunde lastas för tjänsteförseelserna och menade att en hög arbetsbelastning på tingsrätten låg bakom bristerna.

Men Statens ansvarsnämnd ansåg att rådmannen trots arbetssituationen varit oaktsam. Eftersom de upprepade felen rört mål som hade haft stor betydelse för parterna tilldelades han en varning.

I det andra fallet varnades ett hyresråd vid en hyres- och arrendenämnd som nämnden befann hade gjort sig skyldig till flera tjänsteförseelser. Hyresrådet hade enligt beslutet bland annat dröjt flera månader med att skriva protokoll från sammanträden och hade i långa perioder varit passiv i sin handläggning av fler ärenden.

Samma hyresråd åtalades under fjolåret för olaga förföljelse, olaga hot och ofredande. Med anledning av detta bedömde Statens ansvarsnämnd i ett yttrande till tingsrätten att hyresrådet sannolikt skulle avskedas vid en fällande dom.

Ytterligare två ärenden avgjordes av Statens ansvarsnämnd under 2022. Dessa avskrevs utan påföljd. Ett fall rörde en polischef som använt en jobbdator tillhörande hennes make, även han polis, för att delta i ett digitalt möte. Detta fall har Publikt rapporterat om tidigare.

I det andra fallet ville arbetsgivaren avskeda en kanslichef vid en statlig förvaltningsmyndighet. I sitt beslut konstaterar Statens ansvarsnämnd att det hade rått en svår samarbetssituation mellan parterna, men kanslichefen ansågs inte ensam kunna hållas ansvarig för det. Kanslichefen ansågs inte heller grovt ha åsidosatt sitt uppdrag och myndighetens begäran om avsked avslogs därför.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA