Bild: Getty Images

Eget rum önskan vid återgång

ARBETSMILJÖ2021-10-19

Närmare hälften av kontorsarbetarna vill ha ett eget rum vid återgången efter pandemin, visar en enkät från företaget Netigate. Bara var fjärde ser fram emot att komma till ett större kontorslandskap eller ett aktivitetsbaserat kontor.

Undersökningen, som baseras på svar från drygt 2 100 personer i hela landet, visar att de som helt eller delvis arbetat på distans uppskattat hemarbetet. Fyra av tio uppger att de skulle kunna byta arbetsgivare för att få större möjlighet att distansjobba. Minskad stress, en mer flexibel vardag, ökad effektivitet och minskad smittorisk ses som några viktiga fördelar – förutom att restiden försvinner.

De nackdelar man känt har bland annat gällt det sociala, kommunikation, motivation, störningar från andra familjemedlemmar och svårigheten att ta paus och att avsluta arbetsdagen.

Nu när arbetsplatserna öppnas upp vill uppåt en femtedel, 18 procent, fortsätta att arbeta enbart hemifrån. Drygt en tredjedel vill bara vara på arbetsplatsen, medan den största gruppen, 47 procent, vill jobba delvis på distans och delvis på kontoret. Preferenserna är till viss del kopplade till restiden – de som har långt till jobbet stannar gärna hemma mer.

I genomsnitt vill de svarande arbeta tre dagar på den ordinarie arbetsplatsen i framtiden, men ålder och kön har betydelse för vad man föredrar. Åldersgruppen 21-50 år och kvinnor vill i genomsnitt arbeta något mindre tid på sin ordinarie arbetsplats än äldre medarbetare och män.

Återgången innebär också nya förväntningar på kontorens utformning, visar enkäten. Nästan hälften, 47 procent, vill ha eget rum, och var fjärde önskar sitta i ett öppet kontor för max tio personer. En egen plats i ett större kontorslandskap efterfrågas bara av 13 procent, och aktivitetsbaserade kontor utan egen fast plats gillas av lika få.

Svaren skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Äldre vill ha eget rum i större utsträckning än yngre, men flexibla arbetsplatser är inte populära i någon åldersgrupp.

Många av de svarande anser att även andra behov gör sig gällande nu, såsom bättre digital utrustning, ergonomiska möbler och tysta rum.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA