Ersättningen från sjukförsäkringen har urholkats

SJUKFÖRSÄKRING2023-06-09

Sjukpenningen ersätter en krympande del av den förlorade arbetsinkomsten, slår Försäkringskassan fast i en ny rapport. Medan de som hade sjukpenning under 1995 i genomsnitt fick kompensation motsvarade 74 procent av sin inkomst var siffran nere i 66 procent 2021.

Det är särskilt personer med högre inkomster som får en mindre del av inkomstbortfallet ersatt av sjukpenningen, konstateras i Försäkringskassans rapport. Det beror enligt myndigheten på att vi under decennier haft ökade reallöner på svensk arbetsmarknad.

Den som haft arbetsinkomst i nivå med medianinkomsten har under de senaste decennierna fått omkring 75 procent av lönen i sjukpenning vid sjukskrivning. För de 20 procent som har högst inkomst har kompensationsgraden enligt rapporten sjunkit från 69,5 procent 1995 till 48 procent 2021.

”För dem med högst inkomster har kompensationsgraden i den allmänna sjukförsäkringen minskat kraftigt över tid vilket beror på att lönerna har ökat mer än taket i sjukförsäkringen har skrivits upp. För dem med högst inkomster innebär det ett ökat behov av kompletterande försäkringsskydd, såsom kollektivavtalade eller privata sjukförsäkringar”, konstaterar rapportens författare, analytikern Ulrik Lidwall, i ett pressmeddelande.

Eftersom den genomsnittliga arbetsinkomsten är högre för män än för kvinnor hamnar män enligt rapporten oftare över inkomsttaket i sjukförsäkringen. Det leder till att mäns kompensationsgrad är lägre än kvinnors. 2021 var den 64,5 procent för männen mot 68 procent för kvinnorna.

”Samma gäller om vi tittar på yrken. Yrken med krav på högskolekompetens och chefsbefattningar har lägre kompensationsgrad och inom dessa yrken har också kompensationsgraden sjunkit mest – vilket återigen hänger ihop med löneläget”, påpekar Ulrik Lidwall.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA