Facken efterlyser tydliga svar från ledningen och vill också få till en diskussion om vart Kriminalvården är på väg, vilka åtgärder som är att vänta samt vilken arbetsgivarpolitik som myndigheten har för avsikt att tillämpa framöver.
Bild: Mostphotos
Facken efterlyser tydliga svar från ledningen och vill också få till en diskussion om vart Kriminalvården är på väg, vilka åtgärder som är att vänta samt vilken arbetsgivarpolitik som myndigheten har för avsikt att tillämpa framöver.

Facken riktar skarp kritik mot Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2020-02-07
I ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.

Under fredagen skickade företrädare för de fackliga organisationerna inom Kriminalvården ett öppet brev till verksledningen. Brevet är undertecknat av företrädare för de fackliga organisationerna ST, Saco-S, Seko, Ledarna samt Vårdförbundet. De uttrycker en stor oro över den nuvarande situationen på myndigheten och riktar skarp kritik mot ledningen.

”Vi upplever att det idag finns en allt större otydlighet i hur den framtida organisationen skall se ut och hur verksamheten skall ledas i de olika nivåerna. Det gäller även konkret hur problem så som den alltmer akuta beläggningssituationen, förmågan att behålla och rekrytera personal samt hur det ekonomiska läget ser ut och hur fortsatta effektiviseringar skall genomföras och hanteras”, skriver företrädarna för de fackliga organisationerna i brevet.

Facken efterlyser tydliga svar från ledningen och vill också få till en diskussion om vart Kriminalvården är på väg, vilka åtgärder som är att vänta samt vilken arbetsgivarpolitik som myndigheten har för avsikt att tillämpa framöver.

I brevet skriver facken att ”... hanteringen av kollektivavtal och synen på personal har radikalt förändrats de senaste åren. Vi ser det inte som trovärdigt för en stor statlig myndighet som Kriminalvården att man inte har en arbetsgivarpolitik som är innovativ och främjande för att öka möjligheten att behålla och rekrytera personal till verksamhetens uppdrag och genomförande samt att bidra till en god arbetsmiljö”.

Publikt har varit i kontakt med Kriminalvården som i nuläget har valt att inte kommentera kritiken.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.