Kriminalvården begär ökat anslag

KRIMINALVÅRDEN2020-02-27
För att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.

I budgetunderlaget skriver Kriminalvården att den kraftiga ökningen av antalet klienter under de senaste åren sannolikt kommer att fortsätta under överskådlig tid. Enligt prognosen kommer myndigheten att behöva 5 710 fängelseplatser och 2 480 häktesplatser redan om tre år, jämfört med dagens 4 300 respektive 2 200. Det innebär att det behövs en kraftig utbyggnad av antalet platser, eftersom den nuvarande kapaciteten redan är överutnyttjad.

”Utökningen av platskapaciteten är en stor utmaning i en fullbelagd verksamhet som pågår dygnet runt under årets alla dagar. Vi behöver därför både planera långsiktigt och utveckla den kortsiktiga, operativa planeringen. Målsättningen är att kunna ställa om till beredskaps­läge vid hög beläggning – och att kunna avveckla eller renovera äldre enheter i perioder med låg beläggning”, kommenterar tillförordnade generaldirektören Stefan Strömberg myndighetens budgetunderlag i ett pressmeddelande.

Under de närmaste åren kommer ett antal kriminalpolitiska reformer att genomföras, konstaterar myndigheten. Nya regler för villkorlig frigivning från juli 2020 kommer att påverka organisation och innehåll i frivården. Blir förslaget om utökade möjligheter att skjuta upp villkorlig frigivning verklighet kommer beläggningen att öka ytterligare. Och genomförs ungdomsövervakning med fotboja ge kommer det enligt myndigheten också att kräva omfattande arbete och mycket stora anpassningar.

Den växande volymen och de nya reformerna kommer att ställa krav på ökad rekrytering. Det behövs en robust och ändamålsenlig kompetensförsörjning för att möta klientinströmningen, konstaterar Stefan Strömberg: ”Vi behöver utveckla våra rekryteringsprocesser för att nå rätt personer, och se över rekryteringsorganisationen för en effektivare och träffsäkrare rekrytering.”

I sitt budgetunderlag begär Kriminalvården att myndighetens anslagsram utökas med 350 miljoner kronor för år 2021, med 500 miljoner under 2022 och 900 miljoner 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.