Facklig kritik mot Sidaredovisning

FACKET2016-06-14

Den fackliga biståndsorganisationen Union to Union har upprörts av hur Sida beskriver organisationens samarbetspartners i en redovisning till regeringen.

I början av juni lämnade Sida in en skrivelse till regeringen om hur biståndet används för att stärka den sociala dialogen mellan fack, arbetsgivare och staten i olika länder, skriver Arbetet. De svenska fackens biståndsorganisationer rasar mot Sidas beskrivning av hur biståndet sköts.

”Sidas analys stämmer inte med verkligheten! Är det så här Sida ser på våra samarbetspartner? Att de är dysfunktionella, korrupta och inte företräder sina medlemmar? Inga av våra studier tyder nämligen på att det skulle vara så”, säger Union to Unions chef Kristina Henschen till tidningen.

I skrivelsen till regeringen lyfter Sida problem i samarbetet med andra länders fack för att stärka den sociala dialogen. Enligt Arbetet skriver Sida bland annat att ”fackföreningar inte alltid fungerar väl eller representerar sina medlemmars intressen”.

Kristina Henschen nekar inte till att det kan finnas stora problem inom facken, men att det ändå är ett stickspår:

”Analysen måste utgå ifrån att facken är den mekanism som arbetstagare har för att förändra sina villkor. Det finns ingen annan väg att gå. Skrivelsen från Sida genomsyras av en syn som att mänskliga rättigheter inte är en fråga för arbetslivet. Det har vi stora problem med”, säger hon.

Men Sida håller inte med om att skrivelsen dömer Union to Unions fackliga samarbetspartners.

”Vad skrivelsen gör är att notera att fackföreningar i samarbetsländerna inte alltid representerar sina medlemmar på det sätt vi är vana vid och att det även inom fackföreningsrörelsen kan förekomma korruption och bristande demokrati”, säger vikarierande överdirektör Marie Ottosson till tidningen.

Union to Union

Union to Union är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete med tre huvudmän – LO, TCO och Saco. Tillsammans representerar de 3,44 miljoner fackliga medlemmar i Sverige. Organisationen har 23 anställda.

Union to Union är en av Sidas ramorganisationer och verksamheten finansieras genom anslag från Sida, EU-bidrag samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen. År 2014 uppgick budgeten till cirka 120 miljoner svenska kronor.

Källa: Union to Union

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Facket Bistånd
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA